Kasteel ter Ham, Steenokkerzeel - Restauratie van de natuurstenen oeverwanden, omgevingswerken en slibruiming van de twee vijvers

Bouwheer
Het Facilitair Bedrijf
Bedrag
€ 1.130.000,00
Aannemer
Renotec
Ontwerper
Architectenbureau Bressers
Status
Einde werken voorzien in 2021

Korte geschiedenis van het kasteel

Het Kasteel ter Ham werd gebouwd rond 1500. Maar al vanaf 1280 is er sprake van een steen, een versterkt gebouw, vermoedelijk op de plaats van het eerdere Karolingisch hof (Frankische landbouwnederzetting) op een ham, een door de bocht in de beek gevormd eilandje.

Door de jaren heen komt het kasteel in verschillende handen terecht, onder meer Jan Van Hamme, Filips Hincaert, familie van Lannoy, Catharina van Brandenburg en Jan de Croix waren eigenaar.
In 1943 liet het Duitse leger het reusachtige zadeldak en de kegelvormige daken op de torens samen met een deel van de bovenverdieping afbreken.
In 1955 kocht de gemeente Steenokkerzeel het domein met de bedoeling er een park van te maken en het kasteel als gemeentehuis in te richten. Dat bleek financieel niet haalbaar.
In 1964 verwierf het toenmalige ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur het kasteel. Het werd gerestaureerd en ingericht als conferentieoord. Het Kasteel Ter Ham werd minder en minder gebruikt en de Vlaamse overheid zocht jarenlang naar een goede oplossing voor het slot, opdat er weer leven in zou komen. De oplossing werd gevonden in de samenwerking met een externe partner: expertisecentrum ouderenzorg Optimum C.
In 2014 gaf de Vlaamse Overheid het kasteel in erfpacht aan Optimum C. Dat organiseert er vormingen en opleidingen voor alle functies binnen woonzorgcentra en andere voorzieners van ouderenzorg. De prachtige infrastructuur kan ook gehuurd worden door andere organisaties. (Bron:
https://www.kasteelterham.be/nl/het-kasteel)

Opdracht
Het Facilitair Bedrijf schreef een opdracht uit voor de restauratie van de natuurstenen oeverwanden, de omgevingswerken en de slibruiming van de twee vijvers aan het Kasteel ter Ham in Steenokkerzeel.

 • Restauratie natuurstenen oeverwanden
  De oeverwanden van de vijvers zijn opgebouwd uit witte natuursteen. Deze wanden zijn op verschillende plaatsen in slechte staat. De restauratie van deze wanden betreft het gedeeltelijk demonteren en opnieuw opbouwen, het aanvullen van ontbrekende delen, het verstevigen en herstellen van beschadigde delen.
 • Omgevingswerken
  De omgevingswerken betreffen het aanleggen van wandelpaden op de oevers van de vijvers en de groenaanleg rond de vijvers. De onderhoudswerken van de nieuwe groenaanleg gedurende drie jaar na de voorlopige oplevering behoren eveneens tot de opdracht.
 • Slibruiming van de vijvers
  Dit betreft het uitdiepen van de vijvers door het verwijderen van slib.
 • Technieken
  Het wegnemen en terugplaatsen van de verlichting op de oevers ten behoeve van de restauratiewerkzaamheden.