Provinciehuis Hasselt - Inrichtingswerken B-blok

Bouwheer
Agentschap Facilitair Bedrijf
Bedrag
€ 685.132,73
Aannemer
Van Laeken E.W.K. BVBA
Ontwerpers
ARQ – Architectenstudio, Studieburo De Klerck Engineering
Status
Opgeleverd 2019

Het Provinciehuis aan de Universiteitslaan in Hasselt is het herkenbare gezicht van de provincie Limburg. Hier werken ruim 400 provinciale medewerkers dagelijks om burgers, gemeenten en andere overheden ten dienste te staan én een eigen beleid voor de Limburgers te ontwikkelen.

 

Architectuur van het gebouw
Wat opvalt, als je het gebouw langs buiten bekijkt, is de horizontale architectuur. De ontwerpers kozen hier voor een laagbouwcomplex met maximaal drie bouwlagen. Ze gingen bovendien aan de slag met materialen zoals hout, bakstenen en pannendaken. Het was een doelbewuste keuze om dezelfde materialen te gebruiken als bij een particuliere woning; dat werkt drempelverlagend naar de bezoeker toe. Hoewel het Provinciehuis langs buiten eerder gesloten lijkt, is alles binnenin zeer open, ruim en luchtig. De inrichting van de kantoren is ook bewust uniform gehouden.

 

Gerealiseerde werken
De inrichting in de B-blok van het gebouw kon een opfrissing gebruiken. In 2019 werden daarom inrichtingswerken uitgevoerd en technieken vernieuwd om de oude bureelruimtes om te bouwen tot leslokalen en open landschapskantoren met voldoende ventilatie. Om de toegang te verduidelijken werd een nieuwe inkom met ontvangstbalie gemaakt. Deze werken verliepen gefaseerd, zodat het gebouw tijdens de uitvoering van de werken in gebruik kon blijven. Het Agentschap Integratie en Inburgering en de Dienst Jachtvergunningen nemen hun intrek in de gerenoveerde delen.