VAC Leuven - Circulaire koffiebar

Bouwheer
Het Facilitair Bedrijf
Adres
Dirk Boutsgebouw, Diestsepoort 30, 3000 Leuven, België
Aannemer
Bouwbedrijf Gilissen
Ontwerpers
Bouwbedrijf Gilissen, Circular IQ
Status
Opgeleverd 2019

Op 22 januari opende Frank Geets, administrateur-generaal van Agentschap Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid, de circulaire koffiebar in het Vlaams Administratief Centrum in Leuven.

Vlaanderen wil tegen 2050 een circulaire economie hebben en Het Facilitair Bedrijf draagt daar, als agentschap van de Vlaamse overheid, niet alleen toe bij maar wil daarin ook een voortrekkersrol vervullen. De koffiebar in het VAC van Leuven vormt een eerste project in die zin. Ze werd volgens de principes van de circulaire economie ontworpen en zal ook zo uitgebaat worden. Maar de ambities reiken verder: in 2023 zal een nieuw circulair kantoorgebouw van de Vlaamse overheid zijn deuren openen.

 

Circulaire economie

In de circulaire economie draait het om het zo hoogwaardig mogelijk blijven inzetten van producten door ze te herstellen, te upgraden, of om te vormen tot nieuwe producten. De gekozen materialen zijn bij aanvang biogebaseerd of gerecycleerd en op het einde van de levensduur afbreekbaar of recycleerbaar.

‘De circulaire koffiebar in het VAC Leuven is voor ons een bouwproject dat als prototype zal dienen voor het implementeren van circulariteit bij andere projecten’ – Frank Geets, administrateur-generaal van agentschap Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid.

 

De circulaire koffiebar in het VAC Leuven

Het project was een Design and Build waarbij de aannemer verantwoordelijk was voor het ontwerp en het plaatsen. We kregen ook advies van Circular IQ. Waar mogelijk werden hier de principes van circulariteit toegepast. Concreet: het meubilair is volledig modulair en demonteerbaar. Bovendien zijn de materialen cradle-to-cradle gecertificeerd (C2C): ze kunnen oneindig worden hergebruikt of kunnen onschadelijk worden afgebroken. Ten slotte werd er gebruik gemaakt van milieuvriendelijke materialen met ‘paspoort’ waardoor de herkomst en samenstelling van de materialen 100% gekend is. Accoya hout bijvoorbeeld, een snelgroeiend naaldhout uit duurzaam beheerde bossen, waarvan de levensduur en robuustheid door acetylering verhoogd wordt en dat op het einde van de levenscyclus volledig biologisch afbreekbaar is.

De koffiebar draait ook op 100% groene stroom. Verpakkingen worden zoveel mogelijk geweerd en waar mogelijk worden er alternatieven voorgesteld. Elke medewerker in het gebouw krijgt een herbruikbare koffiebeker. In de plaats van het afval louter te sorteren, laat Het Facilitair Bedrijf de verschillende fracties recycleren.

Er wordt maximaal gebruik gemaakt van fairtrade producten. Zo zijn de koffiebonen fairtrade-, rainforest alliance- en klimaatneutraal geproduceerd.