Verblijfsdomein De Hoge Rielen, Kasterlee - Nieuwbouw van Gebouw 39, renovatie van Theater, Gebouw 27 en 30 en landschapsinrichting kampvuurkring

Bouwheer
Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI)
Aannemers
Aannemingen Vegaudi bvba (voor de gebouwen), Van Raak L. (voor de kampvuurkring)
Ontwerper
dmvA architecten bvba
Status
Opgeleverd in maart 2022

De Hoge Rielen is een jeugdverblijfscentrum van 230 ha in Kasterlee dat eigendom is van de Vlaamse Gemeenschap en in haar opdracht wordt beheerd door de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme (ADJ). Het domein is prioritair een verblijfscentrum voor de jeugd; daarnaast wordt het uitgebouwd als een centrum waar het mogelijk is om multifunctionele activiteiten en innoverende natuur-educatieve initiatieven voor de jeugd te realiseren.

 

In mei 2020 is het startschot gegeven voor de afbraak van het bestaande Gebouw 39 en de bouw van een nieuw verblijfspaviljoen samen met een grondige renovatie van het Theater en de renovatie van de Gebouwen 27 en 30 op het domein de Hoge Rielen.

Gebouw 39

Het bestaande paviljoen van Gebouw 39 werd afgebroken en er kwam een nieuwbouw in de plaats. Het gebouw is een verblijfsaccommodatie voor kleine groepen, maximaal 20 personen. Het is volledig drempelloos ontworpen.

Theater

Het Theater onderging een grondige renovatie. Het ‘Theater’ is een grote ruimte voor multifunctioneel gebruik bv. voor een plenaire vergadering van 250 personen, voor muziekuitvoering, dans, expressie of voor het organiseren van recepties of feestjes. Het gebouw werd volledig gestript van de oorspronkelijke indeling, om zo plaats te maken voor een grote polyvalente ruimte, sanitair, berging en een toog en backstage in nieuwe toevoegingen aan het gebouw.

Aan het buitentheater is een nieuwe buitenzonwering geplaatst. Het betreft een mechanisch
systeem van lamellen dat handmatig kan bediend worden om de lichtinval te regelen bij
optredens of voorstellingen

Gebouw 27

De buitenschil van Gebouw 27 werd gerenoveerd (muren en dak) en er werd een beperkte infrastructuur voorzien in een houten volume samen met een landschappelijke verbinding naar het klimbos. Dit houten volume bevat een berging, sanitaire cel en een tribune.

Gebouw 30

Ook de buitenschil van gebouw 30 werd volledig gerenoveerd en er werden nieuwe nooddeuren voorzien in de kopse gevels. Het gebouw blijft casco en is onderdeel van de kampeerinfrastructuur.

Landschapsinrichting kampvuurkring

Gelijktijdig werd er ook een ander bouwproject uitgevoerd op de site van de Hoge Rielen. Zo is de kampvuurkring van vuurplaats B heraangelegd.
Het ontwerp gaat uit van een gesloten arena: door het centrum te verdiepen en de randen te verhogen ontstaat een intieme ruimte rondom het kampvuur. Stalen ringen houden de grondmassa van de arena in positie. De toegang, hellingen en zitbanken tussenin de stalen ringen behouden de bestaande vegetatie van schraal grasland. Het materiaal voor het doven van het vuur en de elektriciteitskast worden geïntegreerd in de zijkant van de toegang tot de arena. Zowel grote (+/- 500 personen) als kleine groepen kunnen rond het kampvuur zitten.

Foto's: © Luc Roymans