Verblijfsdomein De Hoge Rielen, Kasterlee - Nieuwbouw van Gebouw 39, renovatie van Theater, Gebouw 27 en 30 en landschapsinrichting kampvuurkring

Bouwheer
Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI)
Aannemers
Aannemingen Vegaudi bvba (voor de gebouwen), Van Raak L. (voor de kampvuurkring)
Ontwerper
dmvA architecten bvba
Status
Einde uitvoering voorzien in 2021

De Hoge Rielen is een jeugdverblijfscentrum van 230 ha in Kasterlee dat eigendom is van de Vlaamse Gemeenschap en in haar opdracht wordt beheerd door de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme (ADJ). Het domein is prioritair een verblijfscentrum voor de jeugd; daarnaast wordt het uitgebouwd als een centrum waar het mogelijk is om multifunctionele activiteiten en innoverende natuur-educatieve initiatieven voor de jeugd te realiseren.

 

In mei 2020 is het startschot gegeven voor de afbraak van het bestaande Gebouw 39 en de bouw van een nieuw verblijfspaviljoen samen met een grondige renovatie van het Theater en de renovatie van de Gebouwen 27 en 30 op het domein de Hoge Rielen.

De opdracht omvat:

  • De afbraak van het bestaande paviljoen en de nieuwbouw van het Gebouw 39: Het gebouw is een verblijfsaccommodatie voor kleine groepen, maximaal 20 personen. Het is volledig drempelloos ontworpen.
  • De grondige renovatie van het Theater: Het ‘Theater’ is een grote ruimte voor multifunctioneel gebruik bv. voor een plenaire vergadering van 250 personen, voor muziekuitvoering, dans, expressie of voor het organiseren van recepties of feestjes. Het gebouw wordt volledig gestript van de oorspronkelijke indeling, om zo plaats te maken voor een grote polyvalente ruimte, sanitair, berging en een toog en backstage in nieuwe toevoegingen aan het gebouw.
  • De renovatie van het Gebouw 27: De buitenschil van het gebouw wordt gerenoveerd (muren en dak) en er wordt een beperkte infrastructuur voorzien in een houten volume samen met een landschappelijke verbinding naar het klimbos. Dit houten volume bevat een berging, sanitaire cel en een tribune.
  • De renovatie van Gebouw  30: De buitenschil van het gebouw wordt volledig gerenoveerd en er worden nieuwe nooddeuren voorzien in de kopse gevels. Het gebouw blijft casco en is onderdeel van de kampeerinfrastructuur.

 

Gelijktijdig aan het project wordt er ook een ander bouwproject uitgevoerd op de site van de Hoge Rielen. Zo zal de kampvuurkring van vuurplaats B heraangelegd worden.

 

 

 

 

Landschapsinrichting kampvuurkring

Het ontwerp gaat uit van een gesloten arena: door het centrum te verdiepen en de randen te verhogen ontstaat een intieme ruimte rondom het kampvuur. Stalen ringen houden de grondmassa van de arena in positie. De toegang, hellingen en zitbanken tussenin de stalen ringen behouden de bestaande vegetatie van schraal grasland. Het materiaal voor het doven van het vuur en de elektriciteitskast worden geïntegreerd in de zijkant van de toegang tot de arena. Zowel grote (+/- 500 personen) als kleine groepen kunnen rond het kampvuur zitten.