Referentienummer
HFB-2019/HFB/OP/49124-F02
Publicatienummer
2019-517276
Uiterste indieningsdatum
28/08/2019
Adres
Vlaams-Nederlands Huis deBuren, Leopoldstraat 6, 1000 Brussel, België

Op 21 juni 2004 richtten de Vlaamse en Nederlandse regeringen samen het Vlaams-Nederlands Huis deBuren op als culturele organisatie en als een ruimte voor debat en reflectie. deBuren wil de culturele en maatschappelijke samenwerking en uitwisseling bevorderen tussen Vlaanderen en Nederland, en tussen Nederlandstaligen en de Europese partners, door te presenteren, te produceren, te inspireren en te verbinden. Het pand aan de Leopoldstraat nr. 6 werd ingericht voor de huisvesting van de organisatie deBuren.

Dit pand is al diverse keren gerenoveerd, de laatste grondige renovatie en aanpassing werd opgeleverd op 29.04.2013. Sinds enige tijd zijn er een aantal moeilijkheden gemeld door de eindgebruiker aangaande de sanitaire installatie, de gevels en het dak.
Bureau Bouwtechniek heeft naar aanleiding van deze meldingen een grondige studie uitgevoerd. Op basis van deze studie is onderhavig bestek opgesteld om een aannemer te zoeken die de werken aan het gebouw kan uitvoeren.

Het project valt uiteen in 2 percelen:
- energetische renovatie van het gebouw
o omwille van comfortklachten van de gebruikers is besloten het volledige gebouw van een actieve koelinstallatie te voorzien. De buitenunit moet op het plat dak aan de achterzijde van het gebouw boven niv. 4 geplaatst worden. De binnenunits zijn bedoeld in opbouw om zo min mogelijk kap en breekwerken te veroorzaken in de bestaande verlaagde plafonds.
o Omwille van comfortklachten van de gebruikers is besloten om de zoldervloer te isoleren, de buitengevels van niv. 4 te isoleren en waar mogelijk de diverse wachtgevels aan de achterzijdes van het gebouw te isoleren. De achterzijdes moeten dan bekleed worden met leien of een crepi al naargelang de bereikbaarheid en zichtbaarheid van hun locatie
o In de sanitaire installatie is roest vastgesteld waardoor de toiletten op de verschillende verdiepingen niet meer goed doorspoelen en/of blokkeren. De bedoeling is om gericht diverse aanvoerleidingen te vervangen alsook enkele spoelbakken
o Na grondige studie is gebleken dat de bestaande dakconstructie niet voldoet aan de huidige norm. Er zijn diverse verzwaringen nodig aan de dakconstructie zodat deze conform is en geschikt om haar gewicht te dragen.
o Na advies van de stedelijke brandweer is gebleken dat de zolder moet gecompartimenteerd worden ten opzichte van de onderliggende verdiepingen. Hiervoor zijn enkele brandwerende wanden en deuren nodig.

- renovatie van de voorgevel
o naar aanleiding van de werken die in de omgeving van het Vlaams Nederlands Huis zijn uitgevoerd (de renovatie van de Muntschouwburg, de vernieuwbouw van de vroegere ASLK,…) zijn er diverse scheuren vastgesteld in de voorgevels van het gebouw. De gevels zijn beschermd als stadsgezicht horende rond de Muntschouwburg. De bedoeling is om de scheuren te herstellen en de gevels te herschilderen.

CPV-code: 45443000-4 Gevelwerkzaamheden

Bekijk de aankondiging