Vloethemveld, Zedelgem - Erfgoedbeheer

Bouwheer
Agentschap voor Natuur en Bos
Bedrag
€ 3.000.000,00
Aannemers
Vandendorpe nv, Crabbé, Bussche Construct, Himpe, Maes & Coucke, Van den Dorpe
Ontwerper
Pluspunt Architectuur
Status
in uitvoering

Het gebied is heel gevarieerd en beschermd als landschap.

 

Een samenwerking tussen verschillende partijen

In 2018 is Agentschap voor Natuur en Bos gestart met een grondig erfgoedbeheer van het volledige domein, in samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij en het Facilitair Bedrijf. Het Agentschap Onroerend Erfgoed en de gemeenten Zedelgem en Jabbeke zijn nauw betrokken bij het project.

Er lopen momenteel verschillende projecten in enerzijds de natuur- en erfgoedsite en anderzijds de zone van de beheerloodsen van ANB.

 

Loodsen krijgen nieuwe functie

In de zone van de beheerloodsen van het Agentschap voor Natuur en Bos werden de oude, militaire gebouwen gerenoveerd. Ook kregen ze een nieuwe functie: stelplaats voor machines, opslagruimte voor materiaal, houtzagerij, refter en burelen.

Bijkomend werd er een nieuwe loods gebouwd, die eveneens gebruikt zal worden als stelplaats en opslagruimte.

 

Een nieuwe onthaalzone

Een militair gebouw werd omgevormd tot onthaalplek en wordt uitgebaat door de gemeente Zedelgem. In de nabijheid van het onthaalgebouw biedt een nieuwe luifel onderdak aan 3 kunstwerken van krijgsgevangen.

 

Restauratie barakkenstraat

Op de natuur- en erfgoedsite vinden er onderhoudswerken plaats aan de barakkenstraat. In een eerste fase worden de daken en goten aangepakt. In een volgende fase volgende de nodige instandhoudingswerken aan de muren en andere draagstructuren.

 

Bekijk ook de video van Agentschap Natuur en Bos

 

Ontwerpers renovatie beheerloodsen: Pluspunt Architectuur

Aannemers:

  • Gebouwencluster: Van den Dorpe
  • Onthaalgebouw: Maes & Coucke
  • Nieuwe loods: Himpe
  • Nieuwe luifel: Bussche Construct
  • Renovatie daken barakkenstraat: crabbé
  • Instandhoudingswerken barakkenstraat: gunning nog in onderzoek