Communicatiejaarverslag Vlaamse Regering

Van 1996 tot en met 2017 brachten we jaarlijks verslag uit over de communicatie van de Vlaamse overheid.

In 2007 was het communicatiejaarverslag nog een gedrukte publicatie.