Communicatiejaarverslag Vlaamse Regering

Van 1996 tot en met 2017 brachten we jaarlijks verslag uit over de communicatie van de Vlaamse overheid.

Dit verslag bevat een aantal realisaties en een overzicht van de media-aankopen in 2016.

Doelstellingen in praktijk gebracht

Voor het communicatiebeleid van deze regeerperiode heeft de Vlaamse overheid vijf doelstellingen. In elf verhalen tonen we hoe die doelstellingen in 2016 in praktijk zijn gebracht.

Communicatie integreren in het beleid

U rekent op heldere en tijdige communicatie. Onze communicatiediensten zorgen daarvoor, maar ze doen dat niet alleen. Ze werken nauw samen met onze beleidsmedewerkers. En dat van bij het begin van elk project.

Nathalie Huyghe en An Verhelst

“Ons hele agentschap werkte mee aan de voorbereidingen voor de Onroerenderfgoedprijs.”

Natalie Huyghe en An Verhelst communicatieverantwoordelijke en beleidsadviseur van het agentschap Onroerend Erfgoed

“Voor de persoonsvolgende financiering werkten we letterlijk schouder aan schouder.”

Caroline Tersago en Myriam Verbeken projectmedewerker transitie PVF en medewerker Communicatieteam bij het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap van het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap

Inzicht in drempels en hefbomen, kennis van gedrag

Campagnes over gezonde voeding, energie sparen, veilig rijden … Twijfelt u soms of ze echt effect hebben? Ze hebben invloed, maar niet genoeg. Louter door informatie te geven en te sensibiliseren kunnen we het gedrag van mensen niet veranderen. Dus zoeken we uit wat we nog meer kunnen doen. Tegelijk maken we onze communicatie doeltreffender door onze doelgroepen beter te leren kennen.

“Waarom drinken mensen (geen) kraantjeswater? Een enquête leerde ons veel bij.” 

Lisse Elsen projectcoördinator drinKraantjeswater bij De Watergroep van De Watergroep
Kristof Rubens

“We kunnen mensen wel degelijk een duwtje in de rug geven om meer milieuverantwoorde keuzes te maken.”

Kristof Rubens beleidsmedewerker Groene Economie en Milieuverantwoorde Consumptie bij het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

De digitalisering gebruiken om op mensenmaat te communiceren

Dankzij de digitalisering kunnen we meer op maat communiceren. We maken goed gebruik van de data die we hebben, en bieden op basis van die data relevante informatie. Uiteraard met respect voor uw privacy. Mensen die digitaal nog niet zo sterk staan, geven we extra begeleiding.

Brecht Viane

“Dataloep maakt gegevens op een gebruiksvriendelijke manier beschikbaar voor onderwijsprofessionals en het ruime publiek.”

Brecht Viaene informaticus bij de stafdiensten Onderwijs & Vorming van het beleidsdomein Onderwijs en Vorming
Leentje Polspoel

“Automatisering maakte het mogelijk om de aanvraag van school- en studietoelagen drastisch te vereenvoudigen.”

Leentje Polspoel communicatieverantwoordelijke bij de afdeling Studietoelagen van het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties & Studietoelagen van het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties & Studietoelagen

Coherent delen wat de Vlaamse overheid doet

We komen op een coherente manier naar buiten met wat we als Vlaamse overheid doen. We vertellen de baanbrekende verhalen die er zijn, tonen onze rol en meerwaarde, maar zeggen het ook als iets minder goed loopt. En waarom. De verschillende diensten van de Vlaamse overheid stemmen hun communicatie op elkaar af. En we versterken onze interne communicatie.

Paul De Ligne en Luc Gallopyn

“Voor de MAP-mancampagne zaten we snel op dezelfde golflengte met de landbouworganisaties.”

Paul De Ligne en Luc Gallopyn woordvoerder en diensthoofd Bedrijfsadvies bij de Vlaamse Landmaatschappij van de Vlaamse Landmaatschappij
Peter Jan Bogaert

“Jeugdhulp.be toont wat er leeft binnen de Vlaamse jeugdhulp.”

Peter Jan Bogaert woordvoerder bij Jongerenwelzijn van Jongerenwelzijn
Jochen Depestele en Sofie Vandendriessche

“Veldwerkers hebben vaak de boeiendste verhalen, en wetenschappers stralen enthousiasme uit voor hun onderzoek.”

Jochen Depestele en Sofie Vandendriessche marien wetenschapper en communicatieadviseur bij het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek

Evaluatie en onderzoek inbedden

Hoe weten we of we goed bezig zijn? Door regelmatig te evalueren. Als we een communicatie-initiatief plannen, doen we dat op basis van onderzoek. We bepalen ook meteen hoe we zullen evalueren. We sturen tussentijds bij, en delen de resultaten van onze evaluaties en onderzoeken. Zo kunnen ook anderen er hun voordeel mee doen.

Kris Michiels

“Natuurlijk maakt onderzoek deel uit van de werking van VLAM.”

Kris Michiels marketingadviseur bij het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing van VLAM
Lieselotte Bailly

“Uit de evaluatie van de grotewervencampagne halen we cruciale informatie.”

Lieselotte Bailly communicatiedeskundige bij het Agentschap Wegen en Verkeer van het Agentschap Wegen en Verkeer

Overzicht van media-aankopen in 2016

In 2016 kocht de Vlaamse overheid voor 14,7 miljoen euro mediaruimte. Dat is een kleine 5% meer dan het jaar voordien.

Een deel van de mediaruimte wordt aangekocht via een raamovereenkomst met het mediabureau Mindshare. Dat noemen we centrale media-aankoop (CMA). In 2016 werd 33% van het totale bedrag aan mediaruimte gekocht via CMA. De rest van de aangekochte mediaruimte valt daarbuiten. Sommige entiteiten werken met een eigen mediabureau, andere entiteiten kopen af en toe rechtstreeks bij de mediaregies.

7.070.797 euro van de buiten CMA aangekochte 9.866.664 euro in 2016 komt uit promotiefondsen die door de VLAM geïnd worden bij de land- en tuinbouwsectoren en de visserijsector. Dat is dus geen overheidsgeld

 • 20,00%
  Internet
 • 1,00%
  Bioscoop
 • 21,00%
  Radio
 • 34,00%
  TV
 • 8,00%
  Affichage
 • 16,00%
  Print
 • Internet

  In tegenstelling tot in 2015 is er in 2016 opnieuw meer mediaruimte op het internet gekocht: er is een stijging van bijna 47%. Daarmee vertegenwoordigt internet bijna 20% van het totale volume mediaruimte dat is aangekocht in 2016.

 • Bioscoop

  Het bedrag aangekochte mediaruimte bij bioscoop is tegenover vorig jaar vermenigvuldigd met zesentwintig. Het aandeel bioscoop blijft wel gering en vertegenwoordigt amper 1% van het totale volume gekochte mediaruimte.

 • Radio

  In 2016 is voor bijna 45% meer mediaruimte bij radiozenders aangekocht dan in 2015. Door deze evolutie stijgt het aandeel van de bestedingen bij radio naar 21% van het totale volume. Er is zowel bij commerciële als bij de openbare radiozenders meer ruimte gekocht. De stijging was het grootst bij de commerciële zenders, nl. 96% meer dan in 2015, dus bijna een verdubbeling.

 • TV

  In 2016 is voor bijna 20% minder mediaruimte aangekocht op televisie. Zowel bij de commerciële als bij de openbare televisiezenders werd minder besteed. Het volume van regionale televisie is met 72% gestegen tegenover het jaar voordien. In totaal is het aandeel van televisie met 10% gedaald en vertegenwoordigt het in 2016 nog 34% van het totaal.

 • Affichage

  Het aandeel van affichage in het totaalbedrag aangekochte mediaruimte is gestegen van 4% naar 8%. In vergelijking met het jaar voordien is het aankoopbedrag van affichage in 2016 meer dan verdubbeld.

 • Print

  Het totaalbedrag gekochte mediaruimte voor print is met 23% gedaald in vergelijking met 2015. De aangekochte mediaruimte bij vakbladen en magazines daalde met 50% en bij kranten met een kleine 10%. Bij gratis pers werd 46% meer mediaruimte aangekocht, 16% van het totale volume mediaruimte is aangekocht in print.

Contact

Departement Kanselarij en Bestuur

Adres
Departement Kanselarij en Bestuur
Havenlaan 88 bus 20
1000 Brussel
België
Telefoon
02 553 59 68
E-mail