In cocreatie naar duaal leren

Duaal leren betekent dat jongeren van 15 jaar of ouder in het technisch-, beroeps-, of buitengewoon onderwijs of in één van de SYNTRA-campussen hun opleiding combineren met een  opleiding op de werkvloer. Het Agentschap voor Ondernemersvorming (SYNTRA Vlaanderen) neemt daarbij de regisseursrol op en kiest doelbewust voor cocreatie.

 

Naam
Tania Jannis en Steven De Pauw
Werkt bij
SYNTRA Vlaanderen
Functie
communicatieverantwoordelijke en teamverantwoordelijke data, monitoring en digitalisering

We zorgen voor de data en rapporteringen die nodig zijn om onze kerntaken rond duaal leren goed uit te voeren.

Vraag en aanbod

Tania: ‘Deze legislatuur kreeg ons agentschap de opdracht om de invoering van duaal leren te begeleiden. De afstemming tussen vraag en aanbod is daarbij een belangrijk aspect. We zorgen ervoor dat er voldoende erkende werkplekken zijn voor de scholieren die in het systeem stappen. Daarnaast waken we over de kwaliteit van die werkleerplekken en voorzien we voldoende begeleiding. De volledige uitrol van duaal leren is gepland voor 1 september 2019, maar nu al lopen er verschillende proefprojecten verspreid over heel Vlaanderen. Werkgevers die een werkleerplek aanbieden, moeten een erkenning aanvragen voor elke vestiging waar scholieren aan de slag gaan en om die aanvragen te stroomlijnen bouwden we de webapplicatie www.werkplekduaal.be.

We organiseerden verschillende workshops en feedbacksessies om de applicatie vanuit alle invalshoeken te bekijken.

Tekening over duaal leren, met kernwoorden: levenslang, financiën, co-creatie, digitaal, gepersonaliseerd

Stakeholders betrekken

Steven: ‘Toen duidelijk werd dat we een nieuwe webapplicatie nodig hadden, kozen we resoluut voor een doorgedreven cocreatie en samenwerking. Een eerste stap was om intern te polsen welke data en rapporteringen noodzakelijk zijn om onze kerntaken bij duaal leren goed uit te voeren. Bij die stap draait alles rond de erkenningsaanvragen die de werkgevers doorsturen en de overeenkomsten die werkgevers met scholieren afsluiten – die arbeidsovereenkomsten worden ook op dat platform bewaard.

Met die basisfunctionaliteiten bouwden we snel een prototype, om onmiddellijk daarna de stakeholders te betrekken bij de ontwikkeling van een verbeterde versie met meer functionaliteiten. Want tenslotte zijn het werkgevers, scholen en sectorfederaties die intensief met de webapplicatie aan de slag gaan en daarom brachten we zoveel mogelijk knowhow, visies en verwachtingen samen. We organiseerden verschillende workshops en feedbacksessies om de applicatie vanuit alle invalshoeken te bekijken. Het resultaat van die inspanningen is een webapplicatie die beantwoordt aan álle basisbehoeften.’

‘Toch is daarmee het verhaal van de cocreatie nog niet afgelopen, want nu onderzoeken we hoe we met extra data en rapporteringen nog meer toegevoegde waarde kunnen bieden aan onze stakeholders. Zo willen we bijvoorbeeld een analysetool ontwikkelen die in kaart brengt welke factoren bijdragen tot het succes van werkplekleren en welke factoren een negatieve impact hebben. Zo’n tool is interessant voor de scholenkoepels en sectorfederaties. Maar ook voor de ouders van leerlingen zijn er waardevolle extra’s mogelijk. Denk aan een interactieve kaart waarop je kunt zien hoeveel werkgevers in je buurt een werkleerplek aanbieden voor je zoon of dochter.’

Samenwerken binnen de overheid

‘Uiteindelijk zal het noodzakelijk zijn om verschillende databanken en datasets te ontgrendelen en aan elkaar te koppelen. Daarom werken we intensief samen met de collega’s van andere entiteiten binnen de Vlaamse overheid. Een voorbeeld? Het departement Onderwijs en Vorming verzamelt gegevens van alle leerlingen in Vlaamse scholen, dus is het logisch dat we een link leggen met die databank. Dat is een kwestie van dubbel werk te vermijden.

Ook daarom gebruiken we de webcomponenten die Informatie Vlaanderen ontwikkelt en aanbiedt. Die componenten zijn eigenlijk bouwstenen waarmee je een webapplicatie samenstelt. De aanmeldingsprocedure met je e-ID is daar een goed voorbeeld van. De grote voordelen van die bouwstenen? Onze stakeholders krijgen een herkenbare en consistente gebruikerservaring, en wij hoeven niet alles van nul op te bouwen. Dat is een dubbelslag.’

Kenniscentrum

Tania: ‘Naast de cocreatie zijn er nog aspecten waarmee we onderzoek en communicatie met elkaar verweven. Samen met de tweede versie van de webapplicatie, lanceerden we vorig jaar onze nieuwe corporate website. Daarbij maakten we drie toegangspoorten die afgestemd zijn op de behoeftes van onze belangrijkste stakeholders: ondernemingen, sectororganisaties, en scholen of andere opleidingsverstrekkers. Een uitgebreid gebruikersonderzoek ligt aan de basis van die nieuwe website.

Ook treden we op als kenniscentrum en verzamelen we alle relevante informatie op het kruispunt tussen opleiding en werk. Die kennis laten we dan doorstromen naar onze stakeholders via Index Duaal, onze tweemaandelijkse nieuwsbrief. De volgende mijlpaal die op de planning staat, is een communicatiecampagne om duaal leren bij het grote publiek bekend te maken. En dan zijn we klaar voor de start op 1 september 2019’.

www.werkplekduaal.be