Herkenbare én toegankelijke digitale overheid

De meer dan 500 Vlaamse overheidswebsites hebben vaak een eigen vormgeving en structuur, en dat is slecht voor de herkenbaarheid en betrouwbaarheid van de overheidscommunicatie. Informatie Vlaanderen wil dan ook inzetten op een consistente ervaring bij álle digitale transacties met de Vlaamse overheid.

 

Naam
Godfried Knipscheer
Werkt bij
het Agentschap Informatie Vlaanderen
Functie
programmamanager

We willen mensen een consistente ervaring bieden bij alle digitale transacties met de Vlaamse overheid.

Consistente digitale beleving

‘De Vlaamse overheid beheert enorm veel websites, verspreid over de verschillende beleidsdomeinen en entiteiten. Door die versnippering zijn er jammer genoeg vaak grote verschillen tussen die websites. Ze hebben een andere lay-out en structuur, en dezelfde info staat soms op verschillende plaatsen. De burger die online informatie zoekt of een transactie doet met de Vlaamse overheid raakt het spoor bijster. En wanneer die burger dan nog eens tegenstrijdige of verouderde informatie vindt, is het einde helemaal zoek.’

‘In 2014 kwam er het merkenbeleid met de nieuwe Vlaamse huisstijl en dat was een stap in de juiste richting. Maar een consistente digitale communicatie vraagt meer: ook het gedrag van de websites is belangrijk. Een voorbeeld maakt dat principe duidelijk. Wanneer je een webformulier invult, krijg je meestal een waarschuwing of foutmelding als je een formulierveld over het hoofd zag. Het lijkt een detail, maar de wijze waarop die waarschuwing op het scherm verschijnt, gebeurt het best op een consistente manier op álle webpagina’s van de Vlaamse overheid. Zo zijn er nog elementen die de beleving van een site bepalen. Denk aan de manier waarop je informatie uit databanken weergeeft. Of kaarten met geografische informatie die je online zet.’

 ‘Om die broodnodige consistentie te bereiken, bouwden we een bibliotheek van webcomponenten die andere overheidsentiteiten gemakkelijk kunnen afnemen en inbouwen in hun eigen digitale dienstverlening. Beschouw die componentenbibliotheek als een verzameling bouwblokken waarmee je webpagina’s samenstelt die consistent, gebruiksvriendelijk en toegankelijk zijn. Een voorbeeld van zo’n webcomponent is de header die bovenaan je webpagina’s staat. Bij je aanvraag zeg je welke elementen je nodig hebt, en de code die je krijgt bevat in één keer een aantal essentiële elementen: logo van de Vlaamse overheid, zoekbalk, broodkruimel en contactopties. Ook voor onlineformulieren en een burgerloket zijn er componenten beschikbaar. Net zoals voor nieuwsberichten, tijdslijnen en stappenplannen op je website. We blijven nieuwe componenten ontwikkelen, denk daarbij aan een contactmodule met integratie van chatbots of de wettelijk verplichte cookiemelding. Een consistente digitale communicatie is het eindresultaat.’

Met de componenten-bibliotheek bouw je webpagina’s die consistent, gebruiksvriendelijk én toegankelijk zijn.

Tekening van een hulpwidget

Toegankelijke overheid

‘Sinds december 2016 is er een Europese richtlijn van kracht die verplicht dat overheidswebsites vlot toegankelijk zijn voor iedereen. Dus ook voor bezoekers met een visuele, auditieve of motorische handicap. Vlaanderen heeft de omzetting van die richtlijn voorzien in het nieuwe Vlaamse Bestuursdecreet en met de verschillende webcomponenten die we vanuit Informatie Vlaanderen aanbieden, hebben we de perfecte basis om te voldoen aan die criteria rond webtoegankelijkheid. De webcomponenten werden ontwikkeld door ervaren UX-designers en zijn onderworpen aan gebruikerstesten. Ook was er een specialist bij betrokken om de webtoegankelijkheid te bewaken.’

Nieuw webplatform

‘Intussen bouwen we volgens dezelfde principes een nieuw webplatform voor Vlaamse en lokale overheden. De webcomponenten die we nu al aanbieden zullen daarin geïntegreerd worden. Het doel is dat overheden geen aparte websites meer hoeven te maken. Want waarom verschillende websites bouwen, als die sterk gelijkende functionaliteiten hebben of gekoppeld zijn met dezelfde gegevensbronnen? Dan is het beter om te vertrekken van een gemeenschappelijke, sterke basis, zodat de entiteiten en overheden zich kunnen toeleggen op hun kerntaken: beleidsvorming en dienstverlening.’

‘Wanneer het nieuwe webplatform klaar is, willen we het aanbieden volgens een servicemodel. Daarnaast bouwen we aan een uitgebreid netwerk van redacteurs binnen de entiteiten, want daar vind je de inhoudelijke experts. Die blijven dus zelf verantwoordelijk voor hun teksten en ze nemen het beheer van de informatie op zich, volgens een aantal vastgelegde principes en richtlijnen. Kwestie van ‘heerlijk helder’ te communiceren.’

Meer over het webuniversum

Lees ook: Van versnippering naar consistente Interne Communicatie

Lees ook: Naar een herkenbare Vlaamse overheid