De Vlaamse begroting in cijfers

Om het beleid te kunnen uitvoeren en de overheidsadministratie goed te laten werken, heeft de Vlaamse overheid financiële middelen nodig. Die financiële middelen haalt ze uit belastingen, heffingen, boetes en eigen vermogen. Dat geld moet de overheid op een verantwoorde en transparante manier uitgeven.

Jaarlijks maakt de Vlaamse Regering daarom een begroting op. Dat is een schatting van de inkomsten en uitgaven die de Vlaamse overheid verwacht in het volgende jaar.

Voor 2019 heeft de toenmalige Vlaamse Regering Bourgeois een begroting in evenwicht vooropgesteld. Op de website van het Vlaams Parlement vindt u de documenten voor de begroting voor 2019.

Uitgaven

De beleidsdomeinen Onderwijs en Vorming en Welzijn, Volksgezondheid en Gezin krijgen nog steeds het grootste deel van het budget.

 • 13,9
  miljard
  Onderwijs en Vorming
 • 13,5
  miljard
  Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • 4,11
  miljard
  Mobiliteit en Openbare Werken
 • 4,04
  miljard
  Kanselarij en Bestuur
 • 3,78
  miljard
  Werk en Sociale Economie
 • 2,38
  miljard
  Financiën en Begroting
 • 2,11
  miljard
  Omgeving
 • 1,86
  miljard
  Economie, Wetenschap en Innovatie
 • 1,28
  miljard
  Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • 0,2
  miljard
  Landbouw en Visserij
 • 0,17
  miljard
  internationaal Vlaanderen
 • 0,14
  miljard
  Hogere Entiteiten