Gedaan met laden. U bevindt zich op: 20 gemeenten in de Vlaamse Rand mogen voorrangsbeleid voeren bij schoolinschrijvingen Nieuwsberichten van Vlaamse Rand

20 gemeenten in de Vlaamse Rand mogen voorrangsbeleid voeren bij schoolinschrijvingen

Nieuwsbericht
4 juli 2022

Begin 2022 legde het Vlaams Parlement de basis voor een uitgebreider voorrangsbeleid bij schoolinschrijvingen in gemeenten die kampen met specifieke uitdagingen. De Vlaamse Regering heeft nu ook beslist welke gemeenten zo’n voorrangsbeleid mogen voeren.

Kinderen met rugzak lopen naar school

Het gaat om de 19 gemeenten van de Vlaamse Rand en de stad Halle, die in de regio de aantrekkingskracht heeft van een centrumstad en op het vlak van onderwijs samenwerkt met randgemeenten Beersel en Sint-Pieters-Leeuw.

Concreet wordt het nu voor 136 basisscholen mogelijk om voorrang te geven aan kinderen die in de eigen gemeente wonen. 35 secundaire scholen kunnen op hun beurt 70% van de plaatsen voorbehouden voor leerlingen die vanaf hun 3 jaar onafgebroken Nederlandstalig onderwijs gevolgd hebben of die sinds hun verhuis naar Vlaanderen of Brussel altijd gekozen hebben voor Nederlandstalig onderwijs. De 20 gemeenten kunnen de voorrangsregels toepassen vanaf 1 september 2022.

De nieuwe regeling wil verhinderen dat er te veel plaatsen worden ingenomen door instromers van buiten de regio. De voorbije 10 jaar steeg het aantal leerlingen dat vanuit Brussel school komt lopen in de Vlaamse Rand al met 37%. Daardoor vinden kinderen die in de Vlaamse Rand wonen soms geen plaats meer in hun eigen buurt. Bovendien zet de sterke instroom van anderstalige leerlingen extra druk op de scholen. Dankzij de voorrangsregels wordt het makkelijker om in de eigen gemeente naar school te gaan en wordt iedereen die kiest voor het Nederlands ook beloond voor die keuze.