Meer en meer worden we in de Vlaamse Rand geconfronteerd met grootstedelijke problematieken. Dit jaar focussen we tijdens de inspiratiedag op gemeenschapsvormende initiatieven via cultuur, wijk- en buurtwerking, burgerinitiatieven en met aandacht voor jongeren.

Hoe kunnen lokale besturen of organisaties gemeenschapsvormende projecten organiseren? Wat zijn de (minder) bekende succesverhalen? Op die vragen zoeken we een antwoord. Dat doen we aan de hand van enkele specifieke sessies rond één thema waar experten uit het veld in discussie gaan, op een praktische en toegankelijke manier.

Verwacht je aan een boeiende mix van presentaties en panelgesprekken die je prikkelen om je eigen gemeenschap mee vorm te geven.