Het team Vlaamse Rand sloeg voor die inspiratiedag de handen in elkaar met vzw ‘de Rand’, Toekomstforum Halle-Vilvoorde en RINGtv. Een 50-tal deelnemers van lokale besturen, vzw’s en partnerorganisaties uit de brede Rand tekenden present en zorgden mee voor een levendige uitwisseling van ideeën. Nogmaals werd duidelijk hoe sterk het thema leeft in de regio en dat we er nog lang niet over uitgepraat zijn.

De inspiratiedag herbeleven? Bekijk de presentaties en filmpjes.