foto van boomtoppen

De helft van de middelen is afkomstig uit het Vlaamse Randfonds. Met dat fonds wil de Vlaamse Regering inspelen op de specifieke noden in de Rand, zoals de nood aan openbaar groen. De Vlaamse Rand is van oudsher een groene streek, en dat wil de Vlaamse Regering zo houden en zelfs nog versterken. De focus ligt daarbij op groen dat publiek toegankelijk is, zodat de vele bewoners en bezoekers van de Rand er mee van kunnen genieten.

Zo krijgt het brede publiek binnenkort toegang tot het natuurdomein van schilder-boer Felix De Boeck aan het FeliXart museum in Drogenbos. Vilvoorde en Hoeilaart zullen werk maken van nieuwe parken en in onder meer Beersel en Dilbeek komen er bossen bij.

Ontdek alle goedgekeurde projecten op de website van het Agentschap Natuur & Bos.