Het gemeentebestuur, het Agentschap voor Natuur en Bos en het Agentschap Binnenlands Bestuur maakten samen 1,3 miljoen euro vrij om 11 hectare grond in en rond het Kravaalbos aan te kopen. Daardoor wordt dit oude loofbos niet alleen groter, maar wordt het ook mogelijk om ruim 40 hectare – bijna de helft – van het bos toegankelijk te maken voor het publiek.

Dit initiatief toont aan dat het Vlaamse Randbeleid ook offensief durft te zijn: niet alleen het bestaande groen behouden maar tegelijk zorgen voor nieuw groen. De aankoop past bovendien mooi in de doelstelling van de Vlaamse Regering om tegen 2024 4.000 hectare extra bos te creëren in Vlaanderen. De gemeente Asse maakt nu volop werk van de inrichting van het gebied en zal daar haar inwoners actief bij betrekken via een participatieproces.