Beleidsbrieven van de Vlaamse Regering

Alle leden van de Vlaamse Regering, de Vlaamse ministers, dienen elk jaar een of meer beleidsbrieven in bij het Vlaams Parlement. Een beleidsbrief bevat een overzicht van de uitvoering van de begroting voor het lopende begrotingsjaar en een prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar.

In het startjaar 2014 hebben de Vlaamse ministers geen beleidsbrieven ingediend, maar beleidsnota's gebaseerd op het Regeerakkoord 2014-2019. De beleidsnota's van de Vlaamse Regering 2014-2019 vindt u op Vlaanderen.be. De beleidsbrieven van de huidige regering werden in het najaar ingediend.

Op de website van het Vlaams Parlement kunt u de beleidsbrieven vanaf 1995 vinden zoals ze werden ingediend bij het Vlaams Parlement. De meest recente brieven (2018-2019) staan bovenaan. U vindt er de tekst (in pdf) en de stand van zaken voor elk ingediend dossier (behandeling in de commissies).