Beleidsnota's en beleidsbrieven van de Vlaamse Regering

Beleidsnota's en beleidsbrieven van de Vlaamse Regering

Tijdens de hele regeerperiode brengt de Vlaamse Regering op belangrijke tijdstippen beleidsdocumenten uit, waarin zij haar beleid verder uitstippelt of de uitvoering ervan toelicht.

  • Bij het aantreden van elke nieuwe regering worden belangrijke beleidsbeslissingen reeds vastgelegd in het Regeerakkoord.
  • Elke minister maakt voor de komende regeerperiode beleidsnota's op, voor alle bevoegdheden waarover hij of zij beschikt. Deze beleidsnota's worden opgemaakt voor de gehele regeerperiode.
  • Elk jaar maken de Vlaamse ministers vervolgens beleidsbrieven op. Een beleidsbrief bevat een overzicht van de uitvoering van de begroting voor het lopende begrotingsjaar en een prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar.

Beleidsnota's

Na het aantreden van de Regering stelt elke minister voor de komende regeerperiode beleidsnota's op voor alle bevoegdheden waarover hij of zij beschikt, gebaseerd op het Regeerakkoord 2014-2019. In de beleidsnota's geven de ministers de grote strategische keuzes van hun beleid weer voor de volledige duur van de regeerperiode.

De Regering Bourgeois I heeft haar beleidsnota's voor de regeerperiode 2014-2019 ingediend in het Vlaams Parlement. Daar zijn ze in parlementaire commissies besproken.

Lees meer

Beleidsbrieven

Elk jaar maken de ministers van de Vlaamse Regering beleidsbrieven. Een beleidsbrief bevat een overzicht van de uitvoering van de begroting voor het lopende begrotingsjaar en een prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar.

De beleidsbrieven van de huidige regering worden in het najaar ingediend. In het startjaar 2014 hebben de nieuwe Vlaamse ministers geen beleidsbrieven ingediend, maar beleidsnota's voor de hele regeerperiode.

Lees meer