Industrie 4.0

Doorgedreven digitale evolutie en connectiviteit leiden tot nieuwe manieren van produceren, nieuwe producten en nieuwe businessmodellen. Dat is Industrie 4.0 in een notendop. Een doorbraak van de principes van Industrie 4.0 zal een belangrijke impact hebben op ons leven en werken.

Voor Vlaanderen is de transitie Industrie 4.0 strategisch belangrijk, omdat we ‘industriële’ activiteit hier willen houden en zelfs versterken. Het is een activiteit die economisch toegevoegde waarde biedt, duurzame arbeid toelaat en bijdraagt aan het oplossen van de maatschappelijke uitdagingen. Daarvoor moeten we de kansen zien die de veranderende technologieën en maatschappelijke systemen met zich meebrengen en ze ten volle benutten. De wereldwijde overgang naar Industrie 4.0 heeft potentieel een belangrijke invloed op onze concurrentiepositie.

In volle transitie

Deze transitie is geen toekomstmuziek, ze is al volop bezig. Hoe de industrie er uiteindelijk zal uitzien, is onbekend en tussen nu en 2050 zullen zeker nieuwe cycli ontstaan. Duurzame ondernemingen zullen diegene zijn die best zijn ingesteld op voortdurende veranderingen.

De Vlaamse stakeholders leveren inspanningen om Industrie 4.0-concepten in te voeren, maar versterking is nodig. We moeten daarbij verder bouwen op onze sterktes, zoals onze goede positie op het vlak van digitalisering, ons competent onderzoekslandschap en performante bedrijven die al een grote graad van automatisatie hebben en internationaal actief zijn.

Acties op lange en korte termijn

Om de transitie te doen slagen, organiseren we ondersteuning volgens een dubbel spoor: uitwerking van een visie op langere termijn en onmiddellijke actie.

Voor de visievorming brengen we een verscheidenheid aan stakeholders samen, die op verschillende niveaus de uitdagingen beschrijven, de omgevingsaspecten in kaart brengen en een radicale langetermijnvisie ontwikkelen. Alle stakeholders worden daarbij betrokken. Ze engageren zich om de inzichten die zij verwerven in hun eigen trajecten, coherent in te brengen.

Op basis van de reeds bestaande inzichten en analyses, zijn we ondertussen gestart met het versterken en afstemmen van de vele activiteiten die reeds lopen in het veld. We voeren een plan uit met 5 hoofdlijnen:

  1. Een platform onderhouden dat informatie over Industrie 4.0 verspreidt en sensibiliseert.
  2. De kennisbasis versterken.
  3. De toepassing versnellen door ondernemingen gericht te ondersteunen, afhankelijk van hun vertrouwdheid en betrokkenheid met de transitie.
  4. Bijdragen tot goede omgevingsvoorwaarden.
  5. Internationale samenwerking ondersteunen, vooral op Europees vlak.

Het transitieteam zal een belangrijke rol vervullen in de coördinatie van de activiteiten van de Vlaamse overheid rond Industrie 4.0. Voorbeelden zijn: beleidsinformatie verzamelen, het overzicht bewaren van de gesteunde projecten en de overheid vertegenwoordigen, ook in internationale context (in het bijzonder de evoluties op Europees niveau).

Succes wordt volledig bepaald door de mate waarin Vlaamse ondernemingen omschakelen naar Industrie 4.0. Daarbij kijken we zowel naar inschakeling van de bedrijven in de breedte in de digitale ketting, als naar de ontwikkeling van de digitale industrie en diensten in Vlaanderen.

Publicaties

Transitieprioriteit De sprong maken naar Industrie 4.0. Startnota

Contact

Leo Van De Loock (leo.vandeloock@vlaio.be)