Infografiek Energietransitie

De Energietransitie is een noodzaak. Om de klimaatverandering een halt toe te roepen, wil Vlaanderen (net als Europa) de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 terugdringen met 80 tot 95%.

Meer energie-efficiëntie, een hoger aandeel hernieuwbare energie en CO2-neutrale oplossingen vormen daartoe de sleutel. Deze transitieprioriteit zette daarom in op verschillende grootschalige proefprojecten, nieuwe instrumenten, brede samenwerkingsverbanden en het vastleggen van een aantal belangrijke langetermijn-mijlpalen.

Lees er alles over op de webpagina's over de Energietransitie, StroomversnellingRenovatiepact en de Energiekaart.