Infografiek Levenslang Leren en de dynamische levensloopbaan

De transitieprioriteit Levenslang leren en de dynamische levensloopbaan werkt aan een grensverleggende visie op de lerende levensloopbaan. Vooral technologische ontwikkelingen maar ook andere trends zullen een impact hebben op jobs, kwalificaties en vaardigheden. In fase 1 stond studie en verkenning centraal, met o.a. toekomstverkenningen door de steunpunten Werk en Onderwijs.

In fase 2 werkte de transitiearena met 16 voorlopers een inspirerende visie uit rond leren en werken in 2050. De derde fase creëert ruimte voor proeftuinen en veranderprojecten door o.a. een ESF-oproep.