Infografiek Mobiliteit

De transitieprioriteit Werken een aan vlot en veilig mobiliteitssysteem zoekt antwoorden op de vraag hoe we de technologische vernieuwingen en nieuwe businessmodellen binnen de mobiliteit en logistiek zo snel mogelijk doorgang kunnen laten vinden om de bereikbaarheid binnen Vlaanderen te verhogen en de ecologische impact van mobiliteit te doen dalen.

Voor de trendbreuk die hiervoor nodig is worden concrete pilootprojecten opgezet, opgeschaald en uitgerold en dat rond volgende drie transitiedomeinen: verbonden mobiliteit en (gedeeltelijk) autonome vervoermiddelen, gedeelde mobiliteit en gepersonaliseerde vervoerdiensten, en zero-emissie vervoermiddelen.