Infografiek Samen Leven in 2050

Hoe willen we samenleven in 2050, en vooral, hoe willen we dat het beleid vanaf nu anticipeert op het gewenste antwoord hierop? Dat is de ultieme vraag die de transitieprioriteit Samen leven in 2050 zich stelt.

In een globaliserende wereld is het cruciaal dat Vlaanderen een sterke community is, een warme samenleving die niemand achterlaat. De focus van Samen leven in 2050 is sociale cohesie, vermaatschappelijking, zelfbeschikking en emancipatie van het individu. Door de organisatie van rondetafelgesprekken, een reflectie- en inspiratiedag, een transitieruimte met een 150-tal deelnemers en een klankbordgroep met externe stakeholders identificeerde de transitieprioriteit een aantal prioritaire thema’s om op verder te werken. 

Lees er meer over op de webpagina's van Samen leven in 2050.