Infografiek Slim Wonen en Leven

Het toekomstbeeld van Slim Wonen en Leven is een duurzame buurt waart iedereen kan en wil wonen en leven met een aanbod op maat van de woonbehoefte. Om dit toekomstbeeld te realiseren, werkt deze transitieprioriteit in drie werven: betaalbaar huuraanbod, duurzame buurtinitiatieven en duurzame woonwensen.

Samen met diverse partners worden in deze werven experimenten opzet, innovatieve projecten of diensten ontwikkeld en beleidsaanbevelingen geformuleerd. In december 2018 organiseerde Slim Wonen en Leven samen met de VVSG de Woondag met meer dan 400 deelnemers.

Lees er alles over op de webpagina's van Slim Wonen en Leven.