Minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed

Geert Bourgeois

Geert Bourgeois

N-VA

Geert Bourgeois is bevoegd voor:

  • het beleidsdomein diensten voor het algemeen regeringsbeleid, met uitzondering van het gelijkekansenbeleid, de coördinatie van Brussel en de Vlaamse Rand, informatie en geografische informatie
  • overheidsopdrachten en erkenning van aannemers
  • het reguleringsmanagement
  • de financiële tegemoetkoming naar aanleiding van schade veroorzaakt door algemene rampen
  • de gerechtelijke procedure voor onteigeningen
  • het beleidsdomein internationaal Vlaanderen, met uitzondering van het beleidsveld toerisme
  • het beleidsveld onroerend erfgoed
  • het protocol
Adres
Geert Bourgeois, Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Martelaarsplein 19
1000 Brussel
België
Telefoon
02 552 60 00
Fax
02 552 60 01
E-mail
Samenstelling kabinet

Over Geert Bourgeois

Geert Bourgeois
Kabinet Bourgeois

Geert Bourgeois werd geboren in Roeselare op 6 juli 1951 en studeerde rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Gent. Hij werkte daarna een aantal jaren als advocaat aan de balie in Kortrijk.

Hij begon zijn politieke loopbaan als gemeenteraadslid in Izegem. Daarna werd hij onder andere federaal volksvertegenwoordiger, fractieleider in de Kamer en voorzitter van de Volksunie en later de N-VA. Hij was lid van de Onderzoekscommissie Dutroux en onderhandelde mee over  het Octopusakkoord, de hervorming van de politie en het gerecht.

Van 2004 tot 2008 was hij Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands beleid, Media en Toerisme. In de regering Peeters II was hij viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand.

Geert Bourgeois is getrouwd, heeft twee zonen en woont in Izegem.