Regering Somers

Regering Somers

Op 10 juni 2003 legde Bart Somers de eed af als vierde minister-president van de Vlaamse Regering. De regering-Somers I was geen splinternieuwe bewindsploeg, maar een voortzetting van de regering van Patrick Dewael, die ontslag had genomen als minister-president om te kunnen toetreden tot de federale regering.

De regering bestond uit 10 ministers van 4 verschillende partijen: VLD (5), sp.a (2), Groen! (2) en Spirit (1).

Op 18 februari 2004 werd Ludo Sannen vervangen door Jef Tavernier.

Samenstelling regering Somers: 10 juni 2003 - 20 juli 2004

 • Bart Somers (VLD)
  minister-president van de Vlaamse Regering
 • Renaat Landuyt (sp.a)
  minister vice-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme
 • Marleen Vanderpoorten (VLD)
  Vlaams minister van Onderwijs en Vorming
 • Dirk Van Mechelen (VLD)
  Vlaams minister van Financiƫn en Begroting, Ruimtelijke Ordening, Wetenschappen en Technologische Innovatie
 • Paul Van Grembergen (Spirit)
  Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken
 • Gilbert Bossuyt (sp.a)
  Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie
 • Ludo Sannen (Groen!)
  Vlaams minister van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking
 • Adelheid Byttebier (Groen!)
  Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen
 • Patricia Ceysens (VLD)
  Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid en E-government
 • Marino Keulen (VLD)
  Vlaams minister van Wonen, Media en Sport

Publicaties

Septemberverklaring van de Vlaamse Regering 2003

Aan het begin van het politieke werkjaar in september spreekt de minister-president van de Vlaamse Regering zijn Septemberverklaring uit in het Vlaams Parlement. De Septemberverklaring is een verklaring van de Vlaamse Regering over de algemene maatschappelijke situatie in Vlaanderen en over de krachtlijnen van haar beleid en de begroting 2003.