Regeringen Peeters

Regeringen Peeters

De regering Peeters I ontstond na het vertrek van minister-president Yves Leterme en minister van Welzijn Inge Vervotte naar respectievelijk Kamer en Senaat om daar de toekomstige onderhandelingen voor de vorming van een nieuwe federaal kabinet voor te bereiden. Op 26 juni 2007 raakte bekend dat Hilde Crevits en Steven Vanackere de nieuwe ministers zouden worden.

Door de kartelvorming bestond deze regering uit vijf verschillende partijen. Het kartel CD&V/N-VA leverde vier ministers. Drie van hen, onder wie de nieuwe minister-president Kris Peeters, waren van CD&V-signatuur en één behoorde tot de N-VA. Open Vld leverde drie ministers. Ook het sp.a-Spirit-kartel had drie ministers, onder wie twee sp.a'ers en één Spiritist.

Op 9 oktober 2007 nam Fientje Moerman ontslag als minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel. Een dag later werd zij opgevolgd door Patricia Ceysens. Dirk Van Mechelen werd viceminister-president.

Op 22 september 2008 nam minister Geert Bourgeois ontslag uit de Vlaamse Regering. Zijn bevoegdheden werden overgenomen door minister-president Kris Peeters.

Op 29 december 2008 stapte Steven Vanackere over naar de federale Regering-Van Rompuy. Hij werd vervangen door Veerle Heeren.

Op 13 juli 2009 legde de voltallige regering Kris Peeters II de eed af.

Samenstelling Peeters II: 2009-2014

De Vlaamse Regering 2009-2014 (Peeters II)
 • Kris Peeters (CD&V)
  minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid
 • Ingrid Lieten (sp.a)
  viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding
 • Geert Bourgeois (N-VA)
  viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand
 • Jo Vandeurzen (CD&V)
  Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Hilde Crevits (CD&V)
  Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
 • Freya Van den Bossche (sp.a)
  Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie
 • Philippe Muyters (N-VA)
  Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport
 • Joke Schauvliege (CD&V)
  Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur
 • Pascal Smet (sp.a)
  Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel

Samenstelling Peeters I: 2007-2009

 • Kris Peeters (CD&V)
  minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid
 • Fientje Moerman (Open Vld)
  viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel
 • Frank Vandenbroucke (sp.a)
  viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming
 • Dirk Van Mechelen (Open Vld)
  Vlaams minister van Financiën, Begroting en Ruimtelijke Ordening
 • Bert Anciaux (Spirit)
  Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel
 • Geert Bourgeois (N-VA)
  Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme
 • Marino Keulen (Open Vld)
  Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering
 • Kathleen Van Brempt (sp.a)
  Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen
 • Steven Vanackere (CD&V)
  Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Hilde Crevits (CD&V)
  Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur

Publicaties

De Vlaamse begroting 2014

De brochure licht de hoofdlijnen van de middelen- en de uitgavenbegroting van de Vlaamse overheid voor 2014 toe.

Septemberverklaring van de Vlaamse Regering 2013

Aan het begin van het politieke werkjaar in september spreekt de minister-president van de Vlaamse Regering zijn Septemberverklaring uit in het Vlaams Parlement. De Septemberverklaring is een verklaring van de Vlaamse Regering over de algemene maatschappelijke situatie in Vlaanderen en over de krachtlijnen van haar beleid en de begroting 2013.

De Vlaamse begroting 2013

De brochure licht de hoofdlijnen van de middelen- en de uitgavenbegroting van de Vlaamse overheid voor 2013 toe.

Septemberverklaring van de Vlaamse Regering 2012

Aan het begin van het politieke werkjaar in september spreekt de minister-president van de Vlaamse Regering zijn Septemberverklaring uit in het Vlaams Parlement. De Septemberverklaring is een verklaring van de Vlaamse Regering over de algemene maatschappelijke situatie in Vlaanderen en over de krachtlijnen van haar beleid en de begroting 2012.

De Vlaamse begroting 2012

De brochure licht de hoofdlijnen van de middelen- en de uitgavenbegroting van de Vlaamse overheid voor 2012 toe.

Septemberverklaring van de Vlaamse Regering 2011

Aan het begin van het politieke werkjaar in september spreekt de minister-president van de Vlaamse Regering zijn Septemberverklaring uit in het Vlaams Parlement. De Septemberverklaring is een verklaring van de Vlaamse Regering over de algemene maatschappelijke situatie in Vlaanderen en over de krachtlijnen van haar beleid en de begroting 2011.

De Vlaamse begroting 2011

De brochure licht de hoofdlijnen van de middelen- en de uitgavenbegroting van de Vlaamse overheid voor 2011 toe.

Septemberverklaring van de Vlaamse Regering 2010

Aan het begin van het politieke werkjaar in september spreekt de minister-president van de Vlaamse Regering zijn Septemberverklaring uit in het Vlaams Parlement. De Septemberverklaring is een verklaring van de Vlaamse Regering over de algemene maatschappelijke situatie in Vlaanderen en over de krachtlijnen van haar beleid en de begroting 2010.

De Vlaamse begroting 2010

De brochure licht de hoofdlijnen van de middelen- en de uitgavenbegroting van de Vlaamse overheid voor 2010 toe.

Septemberverklaring van de Vlaamse Regering 2009

Aan het begin van het politieke werkjaar in september spreekt de minister-president van de Vlaamse Regering zijn Septemberverklaring uit in het Vlaams Parlement. De Septemberverklaring is een verklaring van de Vlaamse Regering over de algemene maatschappelijke situatie in Vlaanderen en over de krachtlijnen van haar beleid en de begroting 2009.

De Vlaamse begroting 2009

De brochure licht de hoofdlijnen van de middelen- en de uitgavenbegroting van de Vlaamse overheid toe.

Septemberverklaring van de Vlaamse Regering 2008

Aan het begin van het politieke werkjaar in september spreekt de minister-president van de Vlaamse Regering zijn Septemberverklaring uit in het Vlaams Parlement. De Septemberverklaring is een verklaring van de Vlaamse Regering over de algemene maatschappelijke situatie in Vlaanderen en over de krachtlijnen van haar beleid en de begroting 2008.

De Vlaamse begroting 2008

De brochure licht de hoofdlijnen van de middelen- en de uitgavenbegroting van de Vlaamse overheid toe.

Septemberverklaring van de Vlaamse Regering 2007

Aan het begin van het politieke werkjaar in september spreekt de minister-president van de Vlaamse Regering zijn Septemberverklaring uit in het Vlaams Parlement. De Septemberverklaring is een verklaring van de Vlaamse Regering over de algemene maatschappelijke situatie in Vlaanderen en over de krachtlijnen van haar beleid en de begroting 2007.