Transitie levenslang leren

In een wereld in verandering willen we een nieuwe visie ontwikkelen op de lerende levensloopbaan. Daarvoor kijken we in de eerste plaats naar de impact van technologische ontwikkelingen op jobs, kwalificaties en vaardigheden. Want het is nu al duidelijk: in de toekomst zullen er jobs verdwijnen, nieuwe en vaak betere zullen er bijkomen en bijna alle jobs zullen van inhoud veranderen. Bovendien zal de houdbaarheidsdatum van competenties gevoelig inkorten.

Naast technologie hebben ook andere trends een impact op de loopbaan van de toekomst. De toenemende individualisering, flexibilisering, meer polygame arbeidsverhoudingen, ‘uberisering’ en het actief ouder worden, zullen loopbanen en arbeidsrelaties hertekenen, waardoor we anders zullen moeten nadenken over jobs en loopbanen.

Anders leren

Ook al zullen competenties niet meer zo lang meegaan, kennis opdoen blijft de sleutel tot innovatie. En net zoals bij jobs, zal ook de manier van leren veranderen. Duaal leren of leren op de werkvloer maakt opgang. Dit kan zowel tijdens de studies zelf – leerlingen die werken en studeren – als in het volwassen leven. Er komen ook meer leervormen zoals flexibele leerwegen, open online cursussen en informeel leren in de vrije tijd. We gaan naar leren in dialoog en samenwerking met de brede samenleving in het algemeen en met de industrie en arbeidsmarkt in het bijzonder. De leerling krijgt meer inspraak en de leerkracht evolueert naar een coachende rol. Tot slot zal er aandacht zijn voor gelijke onderwijskansen.

Plan van aanpak

We willen de volgende twee jaar een inspirerende visie ontwikkelen rond het lerend en werkend Vlaanderen van 2050. Hierbij gaan we gefaseerd te werk:

Fase 1: Verdere studie en verkenning van de transitie

In deze fase willen we de evoluties op weg naar 2050 beter begrijpen en bestuderen. We zien hierin verschillende bewegingen.

  • We organiseren rondetafels met stakeholders uit de onderwijs- en arbeidswereld, en dagen hen uit om mee na te denken over de ideale toekomst van leren en werken.
  • We nemen een 40-tal interviews af met vernieuwers en/of voorlopers uit de wereld van onderwijs en werk. We willen met hen van gedachten wisselen over de innovatieve niches waarin zij actief zijn en over de vernieuwingen die zij zien en/of in gang gezet hebben. Welke kansen hebben ze ontdekt en tegen welke grenzen zijn ze aangelopen?

Fase 2: Visie- en beeldvorming vanuit een transitieruimte

We willen in deze fase samen met vernieuwers een beeld krijgen van onderwijs en jobs in 2050.

Hiervoor stellen we een transitieruimte samen van ongeveer 20 mensen, die het beeld proberen scherp te krijgen. Zij gaan in co-creatie op zoek naar de kiemen van een nieuw onderwijs- en arbeidsmarktverhaal in 2050 en naar de transitiepaden om daartoe te komen.

Fase 3: Verankering en verbreding

We willen transitiepaden uittekenen in de vorm van proeftuinen, experimenten en verspreidingsmiddelen, die een hefboomeffect hebben voor het bereiken van de visie. In deze fase voorzien we onder meer:

  • Een aftoetsing van de belangrijkste transitiepaden bij de politiek, de administratie en maatschappelijke stakeholders.
  • De opstart van experimenten en proeftuinen langsheen de transitiepaden.

De opstart van transitieplatforms en lerende netwerken rond deze experimenten.

Video: Leven leren werken in 2050

Contact