Transitievisie 2050 krijgt verder vorm (14.9.2018)

De wereld verandert snel. Door technologische ontwikkelingen zullen er banen verdwijnen en nieuwe bijkomen. De banen die blijven, zullen onherkenbaar zijn en de vaardigheden die nodig zijn om ze uit te oefenen zullen sterk veranderen. De technologische evoluties hebben ook een invloed op de manier waarop we zorg dragen voor elkaar of ons inzetten voor de samenleving. Ook andere evoluties, zoals de vergrijzing en de klusjeseconomie, dwingen ons om anders na te denken over leven, leren en werken. De structuren van onderwijs of arbeidsmarkt oplappen of verbouwen zal niet volstaan. We zullen leren en werken op een nieuwe leest moeten schoeien.

De Vlaamse regering wil deze transitie versnellen. Daarom vroegen Vlaams minister van Werk Philippe Muyters en Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits aan een groep van 16 fris- en dwarsdenkers, kantelaars en koplopers, vernieuwers en wegbereiders in de wereld van Werk en Onderwijs om een inspirerende visie uit te werken voor het leven, leren en werken van (over)morgen. Beide ministers zijn de trekkers van de transitieprioriteit “levenslang leren en de dynamische levensloopbaan” in het kader van de langetermijnstrategie visie 2050.

Met al hun energie en innovatieve kracht doken deze mensen de voorbije maanden de transitiearena in. 5 workshops lang gingen ze samen op zoek naar een nieuw verhaal voor leven, leren en werken in 2050. Zij durfden te dromen, wars van wat ons nu ter plaatse doet trappelen.

Vandaag presenteren zij het resultaat van hun oefening in een transitierapport (met bijhorend filmpje). Verwacht geen gedetailleerd scenario. Wel inspirerende beelden van leven, leren en werken in de toekomst, van experimenten, proeftuinen en lerende netwerken. Dit zijn de stapstenen naar de toekomst.

In het rapport leest u wat zij als grote trends zagen, hoe volgens hen onderwijs en arbeidsmarkt onder druk staan, welke visie zij hebben voor 2050 en welke stappen ons tot daar brengen.

De 16 arenaleden willen niet dat dit rapport in de kast blijft liggen. Ze zien het rapport eerder als een start- dan als een eindpunt. Ze willen iedereen betrekken bij hun vernieuwingsnetwerk om deze visie verder in te kleuren en uit te voeren. Want ieder van ons heeft een rol te spelen. Een transitie komt er nooit in één dag. Elk begin, hoe klein ook, is een goed begin.

Minister Muyters en Crevits tonen zich verheugd over de uitkomst van de oefening. “Het rapport toont aan hoe leren en werken in een mensenleven veel meer door elkaar heen kunnen lopen. We moeten hiermee aan de slag over de schotten van onderwijs en arbeidsmarkt heen. Want we delen meer uitdagingen dan dat er verschillen zijn.

Beide ministers bekijken de komende weken met de transitiemanagers hoe ze dit transitieproces vorm kunnen geven in gezamenlijke projecten en experimenten op het terrein.

Het geheel kadert binnen de conceptnota “Startnota transitieprioriteit Levenslang leren en de dynamische levensloopbaan” die op 10 maart 2017 werd goedgekeurd door de Vlaamse regering binnen de krijtlijnen van haar langetermijnstrategie visie 2050.

In het najaar worden er nog verschillende acties ondernomen rond leren, leven en werken in 2050.

Transitie atelier “Leven, leren, werken”

Een eerste actie was het transitie atelier ‘Leven, leren, werken’ dat op woensdagmiddag 14 november 2018 plaats vond. Daar deelden de 16 leden van de arena hun ideeën en hebben ze met een 120-tal andere pioniers de basis gelegd voor een gedreven vernieuwingsnetwerk.

U vindt hier:

De eerste selectieronde voor de ESF-oproep “transitie” (waarvan sprake in “volgende stappen”) is afgelopen op 10 januari 2019: klik hier voor meer info.

Leven, leren en werken in 2050

Contact