Transitie mobiliteit

Een performant vervoersysteem is heel belangrijk voor Vlaanderen. Het bepaalt niet alleen voor een groot stuk onze welvaart, onze positie als poort tot Europa en als logistieke draaischijf hangen ervan af. Een goed functionerend vervoersysteem zorgt voor een goede basisbereikbaarheid van de verschillende (internationale) knooppunten en van de maatschappelijke en economische functies.

De Vlaamse overheid wil met haar mobiliteits- en logistiek beleid de mobiliteitsvraag beheersen en bijdragen tot een optimaal gebruik van het vervoersysteem waarbij we zoveel als mogelijk kiezen voor duurzame modi. We willen ervoor zorgen dat personen en goederen veilig, duurzaam en zonder vertraging op hun bestemming geraken.

Visie 2050 omschrijft de transitieprioriteit mobiliteit als: “Hoe kunnen we de technologische vernieuwingen en businessmodellen binnen de mobiliteit en logistiek zo snel mogelijk doorgang laten vinden om de bereikbaarheid binnen Vlaanderen te verhogen en de ecologische impact van mobiliteit te doen dalen?”

In de realisatie van deze visie spelen 5 pijlers een belangrijke rol:

  1. Slimme, robuuste, veilige en milieuvriendelijke vervoernetwerken
  2. Multimodaal geïntegreerd vervoersysteem
  3. Verleiden en motiveren tot gedragsverandering
  4. Innoveren om nog effectiever te zijn
  5. Meer bereiken door samen te werken.

Minder is meer

In de eerste plaats streven we naar minder verplaatsingen. Tegelijk zetten we voor een aantal verplaatsingen in op een gecombineerd gebruik van vervoermiddelen: fiets, het openbaar vervoer, autodelen, enz. Ook een optimale spreiding in tijd en plaats draagt bij tot vlottere mobiliteit. Hiervoor zijn een sterke verknoping van de verschillende netwerken en een naadloze gegevensuitwisseling noodzakelijk. Tot slot gaan we voor een intensieve vergroening van het vervoer, zowel op het vlak van personenvervoer als logistiek.

Trendbreuk

Het is duidelijk: de transitie mobiliteit vraagt om een ingrijpende trendbreuk. Mobiliteit zoals we die vandaag kennen, zal er in de toekomst volledig anders uitzien. En dat dankzij deze revolutionaire innovaties:

  • Verbonden mobiliteit en − gedeeltelijk − autonome vervoermiddelen. Vervoermiddelen zullen met elkaar en met de infrastructuur en hun omgeving steeds beter communiceren en op termijn zelfrijdend zijn. Ook gebruikers zijn een bron van informatie waarop het aanbod beter kan worden afgestemd. Reizigers worden in realtime geïnformeerd over het beschikbare aanbod, de toestand van de netwerken, enz.
  • Gedeelde mobiliteit en gepersonaliseerde vervoerdiensten. Deze ontwikkeling resulteert in de groei van gepersonaliseerde mobiliteitsdiensten waarbij reizigers mobiliteit delen of inkopen in plaats van zelf te investeren in eigen vervoermiddelen. De aandacht verschuift dus van bezit naar gebruik, wat ruimte biedt voor een zuinige en inclusieve mobiliteit.
  • Groene mobiliteit. Technologische ontwikkelingen in zowel brandstoffen als aandrijfsystemen zijn nodig om tot zero-emissie en koolstofarme vervoermiddelen te komen. Op die manier kunnen we de negatieve impact van mobiliteit op de leefbaarheid, op de gezondheid van de mens en op de klimaatsverandering (zie ook energietransitie) gevoelig terugdringen.

Elk van die trends op zich zal een groot effect hebben. Gecombineerd zullen ze de organisatie van de huidige mobiliteit grondig wijzigen. Zo verdwijnen niet alleen de drempels tussen de verschillende modi, maar ook tussen publiek, gedeeld en privaat transport.

Gepersonaliseerde mobiliteitsoplossingen, waarbij het openbaar vervoer de ruggengraat vormt via een hoogwaardig kernnet, zullen de toekomst uitmaken. Samenwerking tussen publieke en private partijen zal intenser zijn. Een vraaggestuurde mobiliteit, die de capaciteit beter benut en waarvan het gebruik correct geprijsd is, vormt het sluitstuk.

Publicaties

Startnota transitieprioriteit Werken aan een vlot en veilig mobiliteitssysteem. Conceptnota

Contact