Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding

Liesbeth Homans

Liesbeth Homans

N-VA

Liesbeth Homans is bevoegd voor:

  • het beleidsdomein bestuurszaken, met uitzondering van overheidsopdrachten en erkenning van aannemers, het reguleringsmanagement, rampenschade en de gerechtelijke procedure voor onteigeningen
  • het beleidsveld woonbeleid
  • het beleidsveld sociale economie
  • het beleidsveld gelijke kansen
  • de coördinatie van het armoedebeleid
  • de informatiemaatschappij, het structureren en opslaan, uitwisselen en ontsluiten van informatie, en de infolijn
  • de uitbouw van de geografische informatie infrastructuur
Adres
Liesbeth Homans, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
België
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
E-mail
Samenstelling kabinet

Over Liesbeth Homans

Liesbeth Homans
Kabinet Homans
Een beleid dat mensen kansen geeft en aanmoedigt om die kansen te grijpen. Sociaal en verantwoordelijk. Dat is waar deze Vlaamse regering voor staat

Liesbeth Homans werd geboren in Wilrijk op 17 februari 1973. Ze studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Leuven en haalde het jaar daarna een aanvullend diploma in de internationale politiek aan de Universiteit Antwerpen.

Ze begon haar loopbaan als kabinetsmedewerkster en parlementair medewerkster van onder anderen Bart De Wever. Sinds 2009 is ze Vlaams volksvertegenwoordiger. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 werd ze bovendien OCMW-voorzitter en schepen voor Wonen, Sociale Zaken, Samenlevingsopbouw, Diversiteit en Inburgering van de stad Antwerpen.

Liesbeth Homans woont in Wilrijk en heeft twee zonen.