Visie 2050

Visie 2050

‘Visie 2050’ is de toekomstvisie van de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering wil van Vlaanderen tegen 2050 een regio maken:

  • die sociaal, open, veerkrachtig en internationaal is,
  • die welvaart en welzijn creëert op een innovatieve en duurzame manier,
  • waarin iedereen meetelt.

Transitieprioriteiten

Om de doelstellingen van Visie 2050 te laten slagen, werkt de Vlaamse Regering aan zeven transitieprioriteiten die de noodzakelijke veranderingen sneller moeten helpen realiseren. De Vlaamse Regering wil daar de komende jaren samen aan werken met allerlei actoren uit de samenleving.

Infografieken transitieprioriteiten

Voorgeschiedenis

Visie 2050 bouwt verder op het werk dat al verricht is door Vlaanderen in Actie (ViA). Vlaanderen in Actie was het toekomstproject van de Vlaamse regeringen Leterme I en Peeters I en II.

Contact