Samen leven in 2050

Samen leven in 2050

‘Samen leven in 2050’ kadert binnen Visie 2050: een langetermijnstrategie voor Vlaanderen. Het traject ‘samen leven’ wordt getrokken door het departement WVG en CJSM.
In dit traject proberen we met zoveel mogelijk stakeholders na te denken en vorm te geven aan de toekomst van ons samenleven.

De twee hoofdvragen die we stellen zijn:

  • Hoe willen we samenleven in 2050?
  • Hoe willen we dat het beleid vanaf nu anticipeert op het gewenste antwoord hierop?

Zes pijlers

Over ons

De transitieprioriteit ‘Samen leven in 2050’ wordt aangestuurd en uitgewerkt door een delivery unit met verbindingsambtenaren van de beleidsdomeinen WVG (Welzijn, Volksgezondheid en gezin) en CJSM (Cultuur, jeugd, sport en media)
De delivery unit wenst deze transitieprioriteit te begrijpen in haar brede(re) betekenis, die de traditionele aspecten van welzijn en gezondheid verbindt met de inspirerende en confronterende invalshoeken van sport en cultuur.

De delivery unit hecht veel belang aan een intensieve samenwerking met de stakeholders om deze transitieprioriteit concreet op de sporen te zetten en de verdere uitrol ervan mee op te volgen.

We kunnen als overheid de transitieprioriteiten immers niet alleen realiseren. Systeeminnovatie is pas mogelijk in partnerschap met de stakeholders. Het is van belang om hen ten volle mee te betrekken in het transitieproces. De partners worden mede-eigenaar van het proces en ze worden verwacht hun verantwoordelijkheid en engagement op te nemen bij de uitvoering van de transitieprocessen. In de praktijk beogen we een co-creatie met de stakeholders, die we in fasen willen uitrollen.

Partners: Sport Vlaanderen, VAPH, Departement CJM, Departement WVG, Jongerenwelzijn, Kind en Gezin, Zorg en Gezondheid

Nieuws

13/06/2018

Dit was de reflectie- en inspiratiedag op 8 juni 2018!

Op vrijdag 8 juni kwamen we in het Herman Teirlinck gebouw in Brussel samen met een divers publiek om na te denken over de toekomst van ons ‘samen leven’.

Na een inspirerende key note van professor Jean Paul Van Bendegem, gingen we met elkaar in gesprek aan de gesprekstafels rond volgende thema's: de duurzame samenleving, de reflecterende samenleving, sociale cohesie, vermaatschappelijking, health in all policies en de toekomst van ons zorgmodel. 

Voor ons was het alvast een geslaagde en beloftevolle dag en we danken alle deelnemers voor hun input!

Neem hier een kijkje voor enkele eerste indrukken van de dag.

En blijf zeker de website volgen voor verdere updates over de transitie ‘Samen leven’.

Klankbordgroep