De duurzame samenleving

Bouwen aan duurzaamheid impliceert het bouwen aan een vreedzame, rechtvaardige en inclusieve samenleving met gelijke kansen voor iedereen. Dit begint al van bij de geboorte en loopt doorheen alle levensfasen.

We gaan uit van empowerment in een samenleving waarin burger, middenveld en overheid samen de verantwoordelijkheid opnemen. Waar vitale coalities worden opgezet die mensen nieuwe perspectieven bieden, ruimte om gezamenlijk betekenis te geven aan kwesties van maatschappelijk belang, in gedeeld eigenaarschap (vb. kinderopvang, mantelzorg, …).

Betrokkenheid van professionals en vrijwilligers draagt bij tot het te bereiken doel. Cultuur maakt de verbinding tussen het verleden, het heden en de toekomst, met de nodige zorg voor het beschermen van en het doorgeven van materieel en immaterieel erfgoed. De cultuur bestaat en veroudert niet op de manier van technologische of natuurwetenschappelijke kennis. Kunst- en cultuurproductie gaan, in tegenstelling tot een groot deel van de technologisch georiënteerde kennisproductie, niet in de eerste plaats over ‘radicale innovatie’ en creativiteit, maar over geheugenarbeid, over wat reeds bestaat, zoals talen, beelden, objecten, gebaren, …

Een voldragen interculturele dialoog, gebaseerd op openheid en wederzijds respect, creëert betrokkenheid bij professionals en vrijwilligers in het faciliteren van gelijke kansen voor iedereen.