Health in all policies

Gezondheid wordt beïnvloed door talrijke factoren buiten de gezondheidssector zoals voedingsaanbod, publieke ruimte, huisvesting, werkomgeving, schoolomgeving, reclamebeperking, prijsbepaling, ... . Dat idee ligt aan de basis van Health in All Policies (HiAP), een aanpak die o.a. door de Wereldgezondheidsorganisatie wordt gepromoot om het gezondheidsbeleid over beleidsdomeinen en -niveaus heen concreet te maken.

In onze transitieprioriteit willen wij deze aanpak ook op langere termijn bestendigen. Vlaanderen kan hierop inspelen met concrete, integrale en gemeenschappelijke beleidsdoelstellingen: uitstekend onderwijs, kwaliteitsvol wonen, een aantrekkelijke leefomgeving, een vlot en veilig mobiliteitssysteem, zinvol werk, creativiteit, cultuur, sport, spel, mediageletterdheid, … zullen allen bijdragen tot meer welzijn en gezondheid op korte en lange(re) termijn.

Een actieve bevolking draagt zonder twijfel bij tot de gezondheidsdoelstellingen. We maken dan ook werk van een echte sportmentaliteit in Vlaanderen, opdat gezond sporten en actief bewegen een gewoonte wordt in ons dagelijks leven.

We kiezen voor een holistische aanpak en het bewaren van een gezond evenwicht tussen generalistische en specialistische welzijns- en gezondheidszorg. Deze holistische visie bouwen we consequent uit voor elke persoon met een zorgvraag, dus ook voor kinderopvang, jeugdhulp, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg en zorg voor personen met een beperking.