Sociale Cohesie

Een eerste pijler van ons traject is sociale cohesie. We verstaan hieronder de mate waarin mensen in gedrag en beleving uitdrukking geven aan hun betrokkenheid bij maatschappelijke verbanden in hun persoonlijk leven, als burger in de maatschappij en als lid van de samenleving.

Dit uit zich in individuele levenskansen, leefbaarheid van een wijk, bezorgd zijn voor oudere mensen in je buurt en zorg dragen voor anderen. Sociale cohesie helpt mensen om vooruit te komen in het leven. Het is belangrijk voor de sociale inbedding en steun, het creƫert groepssolidariteit, geeft vertrouwensvolle relaties en bevordert het welbevinden van individuen en samenlevingen.

Sociale cohesie vraagt de aandacht van alle domeinen. Het is geenszins het exclusieve terrein van welzijn, cultuur en sport. Maar vanuit deze prioriteit bieden we graag onze expertise aan, om de zorg en het welbevinden van de mens in het toekomstverhaal voor ogen te houden. Sociale cohesie is het noodzakelijk bindmiddel om garant te staan voor een ‘warme’ realisatie van de toekomstdromen.

Sociale cohesie is een inherent streven bij de uitbouw van het jeugdwerk voor kinderen en jongeren, bij het sociaal cultureel werk voor volwassenen, de kunsten, het cultureel erfgoed, het vrijwilligerswerk, basisvoorzieningen in de buurt, sociale innovatie en ondernemerschap in cultuur en zorg, sporten in een beweegvriendelijke leefomgeving binnen clubverband of binnen anders georganiseerde initiatieven in de buurt of onder vrienden. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar het wegwerken van drempels met een gelijke kansenbeleid, tegen een achtergrond van (super)diversiteit en intergenerationeel samenleven, wonen en werken.