Aanbod op maat van de woonbehoefte

Ook in de toekomst is het goed wonen en leven in Vlaanderen.

Woonbehoeften van personen en huishoudens veranderen doorheen de levenscyclus: mensen gaan samenwonen, krijgen kinderen die later het huis weer verlaten, carrières

veranderen, mensen worden ouder, ... Er is in de toekomst nood aan een flexibeler en diverser woningaanbod, omdat mensen bewuster nadenken over hun woning- en woonplaatskeuze en ze ook in vraag durven stellen als er iets verandert aan de gezins-, werk- of fysieke situatie. De woonmobiliteit wordt hierdoor aanzienlijk verhoogd.

Daarom zullen er creatieve alternatieven worden ontwikkeld tussen kopen en huren, die bijdragen tot kwaliteitsvol en betaalbaar wonen. Hierbij zullen ook kwetsbare groepen toegang moeten hebben tot een betaalbare en kwaliteitsvolle woning. Verder moeten bewoners met een zorgbehoefte geholpen worden aan een aangepaste woning, met zorg in de onmiddellijke nabijheid. Daarom is er nood aan nieuwe financiële modellen.

Wat zijn onze doelen

Tegen 2040:

  • De overheid past Slim Wonen en Leven toe in alle beleid.
  • De doelstellingen van Visie 2050 en Slim Wonen en Leven en verwante beleidsplannen zijn richtinggevend voor de mate van overheidsondersteuning.
  • De woonfiscaliteit vertrekt van een correcte en geactualiseerde basis.