Duurzame woning en omgeving

In Slim Wonen en Leven bekijken we (naast de bewoner) de woning en de (woon- en leef)omgeving.

De kwaliteit en energiezuinigheid van onze woningen moet omhoog om er comfortabel in te kunnen blijven wonen en de CO2-uitstoot onder controle te krijgen. Hierbij zal in de meest problematische gevallen sloop en vernieuwbouw ecologisch en economisch efficiënter zijn dan renoveren. Dat maakt een woning beter om in te leven en is goed voor ons milieu.

Maar, het stopt niet bij de woning alleen. Ook de omgeving of buurt waarin je woning ligt, is erg belangrijk. We gaan voor collectieve buurt- of wijkrenovaties, waarbij niet alleen de woning een opfrisbeurt krijgt, maar de hele wijk. Hierbij kijken we niet alleen naar wat er gebouwd is, maar ook naar de sociale aspecten van het buurtleven.

De wijk wordt daarbij meer dan wonen alleen. Winkels, scholen, kinderopvang, kantoren, parken, … zijn nabij en kan je vlot te voet, met de fiets of het openbaar vervoer bereiken. Technologische en digitale toepassingen ondersteunen het wijkleven. Ze helpen je langer thuis te wonen, te participeren in je wijk en zelf je woning en buurt te verduurzamen.

Wat zijn onze doelen

Tegen 2020:

 • 70% van alle woningen voldoet aan de minimale kwaliteitsnormen.
 • Woningpas, een digitaal dossier van elke woning.
  Zo ken je de staat van een woning die je wil kopen.
 • Renovatie voor (ver)huurder.
  Je renoveert een woning die je verhuurt? Dan kan je ook een deel van je investering recupereren, wat nu niet kan.
 • Je kunt makkelijker en meer inschrijven op groepsaankopen voor renovatiewerken.
  Door samen aan te kopen, beding je een lagere prijs.
 • Langer zelfstandig wonen wordt mogelijk dankzij meer domotica in huis.