Duurzame woonwensen

We willen een verandering teweegbrengen in het traditionele diep genestelde Vlaamse wensbeeld.

Projectmatige initiatieven en collectieve woonvormen zitten in de lift. Het oude wensbeeld van een ruime en vrijstaande woning met tuin in een suburbane en landelijke omgeving behoort stilaan tot het verleden, zeker met de duurzaamheidswensen in het achterhoofd.

In een duurzame woning en omgeving is er aandacht – naast de minimale kwaliteitsnormen – voor basisbehoeften zoals voldoende privacy , lichtinval, uitzicht, veilige collectieve (speel)ruimte, verzorgde leefomgeving. We hebben daar ook makkelijk toegang tot collectieve functies, voorzieningen en openbaar vervoer, mogelijkheden tot sociale interactie en ontmoetingen. Kortom een levendige en prettige buurt.

We kiezen bewust voor een slimme locatie in een woning of (stads)kern. Het leven is er efficiënt georganiseerd door de nabijheid van allerlei voorzieningen, openbaar vervoer en werkgelegenheid.

We zoeken de woonformule (kopen of huren, individueel of gezamenlijk, …) die best bij ons past in elke levensfase. We zijn bereid om te verhuizen als onze specifieke nood dat vereist.

Wat zijn onze doelen

Tegen 2040:

  • Iedereen wil in een stad of kern wonen.