Op een slimme locatie

Een duurzame woning is ook een woning op de juiste plaats.

Nu liggen nog heel wat woningen erg verspreid en ver weg van winkels, scholen, hobby's, …. We moeten steeds meer functies bundelen nabij goed gelegen en goed uitgeruste kernen. Dit zijn steden, maar ook goed uitgeruste en goed gelegen dorpskernen.

Er zijn maatregelen nodig om te garanderen dat alle bevolkingsgroepen kunnen wonen en leven op deze slimme locaties. Wonen op een slimme locatie helpt om kansarmoede terug te dringen. Wonen op slimme locaties vergroot ook het sociaal netwerk van zorgbehoevenden.

Om deze kernen uit te bouwen, zetten we maximaal in op kernversterkende projecten. Woningen op de slechtst gelegen plaatsen vermijden we of laten we uitdoven. Diverse overheden stimuleren de maatschappelijke winsten van wonen op een goede locatie.

Wat zijn onze doelen

Tegen 2040:

  • Gemiddeld dagelijks bijkomend ruimtebeslag is herleid tot 0 hectare per dag.
  • Verouderde woningen op slecht gelegen locaties verdwijnen.
  • Het is financieel aantrekkelijker om in steden en dorpskernen te wonen.
  • Kernen zijn vlot bereikbaar door een efficiënt systeem van openbaar vervoer, wonen, werken, …