Strategische denkgroep

Leden van de Strategische Denkgroep

Imec – Jan Adriaenssens (medevoorzitter)

Vlaams Steunpunt Wonen - Sien Winters

Vlaamse Confederatie Bouw – Gert Huybrechts

Kenniscentrum Vlaamse Steden – Linda Boudry

Revive - Nicolas Bearelle

Bond Beter Leefmilieu – Erik Grietens

Endeavour - Seppe De Blust

Sociale Innovatiefabriek - Kaat Peeters

Febelfin – Ivo Van Bulck

Vlaamse Vereniging Steden en Gemeenten – Joris Deleenheer

Vlaamse Vereniging van Huisvestingsmaatschappijen- Bjorn Mallants

Kabinet Homans – Simon Gheysen

Kabinet Bourgeois - Mathias Vanden Borre

Departement Financiën en Begroting - Stien Van Der Auwera

Departement Omgeving - Emilie Verwimp en  Francoise Vermeersch

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin – Christophe Cousaert

Vlaams Energieagentschap - Roel Vermeiren

Agentschap Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid – Stefaan Tubex

Team Vlaams Bouwmeester – Anne Malliet

Agentschap Wonen-Vlaanderen Benediekt Van Damme

LOGO 01 VVSG
LOGO 02 Bond Beter Leefmilieu
LOGO_03_UPCBVK
LOGO_04_KCVS
LOGO_05_SIF
LOGO_06_VVH
LOGO_07_SW
LOGO_08_REVIVE
LOGO_09_ENDEAVOUR
LOGO_10_IMEC