Werf "betaalbaar verhuren"

Hoe kunnen we een betaalbaar, woonzeker en kwaliteitsvol woningaanbod op de private huurmarkt tot stand brengen, waarbij we de bewoners betrekken? De werf betaalbaar verhuren zet in op de concrete ondersteuning van lokale besturen die dergelijke initiatieven willen opstarten via:

  • de opmaak van een draai- en inspiratieboek betaalbaar verhuren;
  • de uitbouw van een kennisnetwerk betaalbaar verhuren;
  • het opnemen van een faciliterende rol tussen lokale besturen en Vlaamse entiteiten: is daarbij het af te stoten patrimonium in de Vastgoeddatabank inzetbaar voor betaalbaar verhuren? 

Inspiratieboek ‘Stappen naar een betaalbaar en kwaliteitsvol huuraanbod in Vlaanderen’

Uit een bevraging van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten blijkt dat 70% van de Burgemeesters en OCMW-voorzitters vindt dat het niet makkelijk is om in hun gemeente een betaalbare en kwaliteitsvolle woning te huren.

We zien de voorbije jaren dan ook meer en meer initiatieven van lokale besturen, stedelijke ontwikkelingsbedrijven of intercommunales die, zelf of in samenwerking met externe partners, stappen zetten om een goed en betaalbaar huuraanbod te ontwikkelen. Het gaat dan bv. om starterswoningen voor jongeren, woningen voor kandidaat-huurders die (net) niet aanmerking komen voor een sociale huurwoning, coöperatieve woonprojecten, enz. In het Inspiratieboek ‘Stappen naar een betaalbaar en kwaliteitsvol huuraanbod in Vlaanderen (16.88 MB)’ belichten we dergelijke projecten. We brengen in beeld op welke doelgroep ze mikken, hoe geschikte gronden of panden worden gevonden, hoe de verhuurrisico's worden opgevangen en hoe het verdienmodel eruit ziet.

Klik hier voor de Excel-template van het verdienmodel voor betaalbare huurwoningen (43.71 kB) (toelichting op blz. 72-77 van het inspiratieboek).

De werf "betaalbaar verhuren" op de Woondag

Op 6 december 2018 verwelkomden VVSG en Slim Wonen en Leven een 400-tal deelnemers in de Mechelse Lamot voor de Woondag. De werf “betaalbaar verhuren” verzorgde een van de meer dan 20 sessies van deze inspiratiedag. Ontdek hieronder meer over de inhoud van deze sessie. Meer informatie over de sessies vanuit de andere werven van Slim Wonen en Leven vind je bij de werf woonwensen en de werf buurtinitiatieven

Sessie: "Naar een ruimer aanbod van betaalbare private huurwoningen. Hoe kan het?"

In vele Vlaamse steden, maar ook bij geëngageerde initiatiefnemers op de woningmarkt, staat een aanbodverruiming van betaalbare en kwaliteitsvolle huurwoningen hoog op de agenda en zoekt men naar oplossingen. Veel projecten stranden echter bij de hoge grondprijs en de eisen die vanuit de investeerders en banken gesteld worden op het vlak van huurrisico en rendement.

Slim Wonen en Leven werkt aan een overkoepelende procedure voor betaalbare huurwoningen die obstakels tracht weg te nemen en projecten ondersteunt om een grootschaliger, sterker en stabieler segment op de woningmarkt te vormen.

Op deze Woondag lieten we koplopers aan het woord, polsten naar hun ervaringen en toetsten af of dit initiatief ook in hun gemeente tot oplossingen kan leiden.

Sprekers: Bertrand Van Regemortel (Participatiemaatschappij Vlaanderen), Ben Mertens (Kortrijk, SOK), Dries Detroije (Leuven, AGSL), Ilse Peleman (AG VESPA), Stijn Saelens (Departement Kanselarij en Bestuur, Vlaamse overheid), David Van Vooren (Agentschap Wonen- Vlaanderen, Vlaamse overheid)

De presentaties van deze sessie vindt u hier: 

Naar een ruimer aanbod van betaalbare private huurwoningen - Slim Wonen en Leven (886.18 kB)

Naar een ruimer aanbod van betaalbare private huurwoningen - AG Vespa (2.52 MB)

Naar een ruimer aanbod van betaalbare private huurwoningen - AG Stadsontwikkeling Leuven (1.32 MB)

Naar een ruimer aanbod van betaalbare private huurwoningen - Pandenfonds Kortrijk (1.41 MB)