Werf buurtinitiatieven

De werf ‘buurtinitiatieven’ werd in april 2019 afgerond. De werf voorziet instrumenten voor lokale overheden, inwoners en andere (lokale) partners om samen een buurttransformatie in gang te zetten. Deze transformatie kan ontstaan uit kleine initiatieven die vanuit de buurt groeien, maar ook vanuit grotere initiatieven over verschillende domeinen heen die (bijvoorbeeld door een lokale overheid) voor de buurt worden opgezet. Daarom zijn er twee sporen ingezet:

  • Slim Wonen en Leven heeft, samen met de VZW Vicinia, gewerkt aan een instrument en een werkwijze om succesfactoren en zwaktes van bottom-up buurtinitiatieven in beeld te brengen (buurtscan). Ook werd de atlas van buurtinitiatieven verder gevoed met informatie vanuit de Vlaamse overheid.

  • Daarnaast zette deze werf in op een Lerend Netwerk Duurzame Wijken. Hierin werd afstemming gezocht tussen volgende bestaande instrumenten ter ondersteuning van buurten op Vlaams niveau: stadsvernieuwingsprojecten (Agentschap Binnenlands Bestuur), plattelandsbeleid (VLM), de atria van het departement Omgeving en de innovatieve instrumenten van het team Vlaams Bouwmeester. De resultaten uit dit lerend netwerk zullen helpen om de logica in het aanbod van deze instrumenten door Vlaamse entiteiten beter af te stemmen op de lokale noden. Lees hier de samenvatting (4.38 MB) van het eindrapport van het Lerend Netwerk Duurzame Wijken. Het volledige eindrapport vindt u hier (25.16 MB).  

De werf buurtinitiatieven op de Woondag

Op 6 december 2018 verwelkomden VVSG en Slim Wonen en Leven een 400-tal deelnemers in de Mechelse Lamot voor de Woondag. De werf buurtinitiatieven verzorgde twee van de meer dan 20 sessies van deze inspiratiedag. Ontdek hieronder meer over de inhoud van deze sessies. Meer informatie over de sessies vanuit de andere werven van Slim Wonen en Leven vind je bij de werf woonwensen en de werf “betaalbaar verhuren”

Sessie: "De kracht van een buurt inzetten"

Een buurt is meer dan een plaats waar je woont en slaapt. Buurten zijn een ontmoetingsplaats voor bewoners en passanten. Maar ook verenigingen, voorzieningen, overheden en handelaars kruisen er mekaar. De sterkte van een buurt begint bij de talenten en vaardigheden van iedereen die er komt. Hoe vaker mensen elkaar ontmoeten, samenwerken en samen de agenda van hun buurt bepalen, des te hoger de veerkracht ervan. De bestaande en potentiële sterke punten van een locatie begrijpen, kan helpen om goede beslissingen te nemen en de middelen te richten op de plaatsen waar ze het meest nodig zijn.

Met dat uitgangspunt onderzocht Vicinia vzw (een kennisplatform voor buurten) in samenwerking met Slim Wonen en Leven wat de capaciteit van buurten bepaalt en hoe dit in kaart gebracht kan worden. Hiertoe ontwikkelde Vicinia een gamma gratis instrumenten.

In deze interactieve workshop gingen we aan de slag met het stappenplan van de buurtscan. Als canvas voor deze sessie gebruikten we de onmiddellijke omgeving waar we ons bevinden: de straten rondom het Lamotgebouw in Mechelen.

Spreker: Luc Galoppin, Vicinia vzw. 

Hier vind je de presentatie (4.26 MB) alsook het syntheseverslag (37.42 MB) van deze sessie.

Sessie: "Hoe kan de Vlaamse ondersteuning van wijkontwikkeling beter?"

Vandaag kan een lokale overheid door verschillende Vlaamse entiteiten ondersteund worden bij wijkontwikkelingen. Deze initiatieven hebben elk hun eigen focus en hun eigen sterke en zwakke punten. In het kader van Slim Wonen en Leven bekijken vier van deze Vlaamse initiatieven samen of ze de lokale versterking van buurten naar een hoger niveau kunnen tillen. Deze  vier initiatieven zijn de stadsvernieuwingsprojecten, het dorpenbeleid, de instrumenten van de Vlaams Bouwmeester (zoals de open oproep en de pilootprojecten) en het atrium lerend netwerk.

Deze initiatiefnemers willen niet enkel van elkaar leren, maar ook van de lokale overheden en andere stakeholders horen welke barrières in de weg staan en welke succesfactoren ook in de andere trajecten kunnen worden toegepast. Vervolgens zal samen bezien worden voor welke gezamenlijke verbeterpunten specifieke tools ontwikkeld  kunnen worden.

In deze sessie werd vetrekkende van de feedback per initiatief gevraagd hoe de deelnemers erdoor ondersteund zouden willen worden. Wat werkt en wat werkt niet en wat voor verbeteringsexperimenten zou men geïnitieerd willen zien? 

Spreker: Seppe De Blust, Endeavour

Hier vind je de presentatie (3.2 MB) (3.19 MB) van deze sessie.