Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw

Koen Van den Heuvel

CD&V

Koen Van den Heuvel is bevoegd voor:

  • het beleidsdomein landbouw en visserij
  • het beleidsveld leefmilieu en natuur, met inbegrip van de natuurlijke rijkdommen en het plattelandsbeleid
  • het beleidsveld ruimtelijke ordening

Hij volgt zijn partijgenoot Joke Schauvliege op.

Adres
Koen Van den Heuvel, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw
Koning Albert II laan 20 bus 1
1000 Brussel
België
Telefoon
02 552 63 00
Fax
02 552 63 01
E-mail
Samenstelling kabinet

Over Koen Van den Heuvel

Koen Van den Heuvel werd geboren in Bornem op 1 augustus 1964. Hij studeerde economie en politieke wetenschappen aan de KULeuven.

Van 1989 tot 2004 werkte hij op de studiedienst van de Nationale Bank van België. In 1989 werd hij als lid van de toenmalige CVP verkozen tot gemeenteraadslid van Puurs. Na een schepenambt van 1992 tot 1997 werd hij burgemeester van die gemeente. Na de verkiezingen van 14 oktober 2018 werd hij de eerste burgemeester van de nieuwe fusiegemeente Puurs-Sint-Amands.

Sinds de Vlaamse verkiezingen van 2004 zetelt Koen Van den Heuvel in het Vlaams Parlement. In 2012 maakte hij deel uit van het Bureau van het Vlaams Parlement en werd hij voorzitter van de CD&V-fractie in het Vlaams Parlement. Op 6 februari 2019 volgde hij Joke Schauvliege op als Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.

Koen Van den Heuvel woont in Puurs-Sint-Amands en heeft drie kinderen.