Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Jo Vandeurzen

Jo Vandeurzen

CD&V

Jo Vandeurzen is bevoegd voor:

  • het beleidsdomein welzijn, volksgezondheid en gezin
Adres
Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Koning Albert II laan 35 bus 90
1030 Schaarbeek
België
Telefoon
02 552 64 00
Fax
02 552 64 01
E-mail
Samenstelling kabinet

Over Jo Vandeurzen

Jo Vandeurzen
Kabinet Vandeurzen
Zorg hoort thuis in de samenleving en zorg is pas goede zorg als iedereen het authentieke gevoel heeft iets te betekenen voor anderen.

Jo Vandeurzen werd geboren in Heusden op 2 juni 1958. Hij studeerde rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven en begon zijn professionele loopbaan als advocaat.

In 1989 werd hij OCMW-voorzitter in Genk. In 1993 deed hij zijn intrede in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, waar hij zich specialiseerde in volksgezondheid en justitie. Bij de oprichting van het fusieziekenhuis Oost Limburg werd hij voorzitter van raad van bestuur (1996-2006 ).

Later, in 2004, werd hij voorzitter van CD&V en in 2007 werd hij benoemd tot minister van Justitie in de federale regering Verhofstadt III. Die functie vervulde hij tot december 2008. In 2009 werd Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Jo Vandeurzen woont in Genk, is getrouwd en heeft drie kinderen.