We gaan de goede richting uit. In 2021 hadden we een werkzaamheidsgraad ((opent in nieuw venster)) van 75%. Dat is een stijging van 0,6% ten opzichte van 2020. Met de sociale partners sloot de Vlaamse Regering eind 2020 een akkoord om naar een werkzaamheidsgraad van 80% te gaan. Het plan Alle hens aan dek ((opent in nieuw venster)) telt 190 miljoen euro aan maatregelen voor levenslang leren, loopbaanbegeleiding en digitalisering. Een aantal van die maatregelen worden gefinancierd met Vlaamse Veerkrachtmiddelen.

Bekijk de kernindicatoren over inclusieve groei waar het relanceplan een directe of indirecte invloed op wil hebben in het dashboard waarmee de Vlaamse overheid het herstel monitort.

De transitiepremie verlicht de financiële druk op mijn schouders, terwijl ik mijn onderneming verder uitbouw.

Hannah Coekaerts

grafisch ontwerper en marketeer

Van werkzoekende naar ondernemer

Werkzoekenden die de stap wagen naar een eigen zaak, verliezen hun werkloosheidsuitkering. De financiële onzekerheid kan ondernemerstalent afschrikken. De Vlaamse overheid ondersteunt hen met een begeleidingstraject en een transitiepremie.

Werkzoekende 45-plussers konden al langer een transitiepremie aanvragen, maar vanaf 1 april 2022 geldt dat ook voor kandidaat-ondernemers jonger dan 45. Intussen kregen al 285 ondernemers jonger en 136 ondernemers ouder dan 45 jaar een transitiepremie. Ze volgden daarvoor eerst een prestarterstraject.

Hannah Coekaerts, grafisch ontwerper en marketeer: “De transitiepremie verlicht de financiële druk op mijn schouders, terwijl ik mijn onderneming verder uitbouw. Het blijft toch erg spannend om die eerste stappen alleen te zetten. Zo moet je bijvoorbeeld direct de sociale bijdragen betalen, terwijl alles misschien nog niet draait zoals je zou willen. Dan helpt de transitiepremie je toch wat verder.”

Meer informatie over de transitiepremie

Veerkracht in de sociale economie

Met de steun van de Vlaamse overheid zijn 66 ondernemingen in de sociale economie gestart met innovatieprojecten. Ze willen flexibel kunnen reageren op markttendensen en meer samenwerking zoeken met de reguliere economie. Ze hertekenen bijvoorbeeld bepaalde productieprocessen.

Verruimde stagebonus

Stagebonus
© Departement Werk en Sociale economie

Jongeren die een duale of alternerende opleiding volgen, leren hun vak zowel op school als op de werkvloer. Werkgevers die zo’n jongere opleiden in hun onderneming, kunnen een stagebonus krijgen.

Tijdens de moeilijke coronaperiode werd de stagebonus tijdelijk verhoogd. In het schooljaar 2020-2021 werden er 3.308 aanvullende stagebonussen uitgekeerd, goed voor ruim 3,3 miljoen euro. Voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 werd de stagebonus bovendien tijdelijk verruimd: ook ondernemingen die leerwerkplekken aanbieden voor jongeren die 18 jaar of ouder zijn, kunnen een stagebonus krijgen.

Meer informatie over de stagebonus ((opent in nieuw venster))

Meer werknemers voor zorg en onderwijs

© Belga

Zowel het onderwijs als de zorgsector zijn dringend op zoek naar meer werknemers. VDAB zet volop in op opleiding om de zij-instroom in deze sectoren te vergroten.

Meer informatie over een job in het onderwijs ((opent in nieuw venster))

Meer informatie over een job in de zorg ((opent in nieuw venster))

Begeleiding van tijdelijk werklozen

VDAB contacteerde 99% van alle Vlamingen die tijdelijk werkloos zijn om hen een opleiding, workshops, een stage of vrijwilligerswerk aan te bieden.

6,1% van hen nam tussen maart 2020 en eind april 2022 deel aan zo’n vorm van competentieversterking. Van de intensief tijdelijk werklozen (minstens 10 dagen tijdelijk werkloos in de laatste 3 maanden) nam 9,9% deel.

Het volledige opleidingsaanbod van de VDAB en partners is gratis voor alle tijdelijk werklozen. VDAB biedt tijdelijk werklozen die zich inschrijven ook de mogelijkheid om begeleiding te volgen bij een partner.

Meer informatie over het aanbod voor tijdelijk werklozen ((opent in nieuw venster))

Anderstalig talent

© VDAB

Wie (nog) niet voldoende Nederlands kent, heeft het extra moeilijk op de arbeidsmarkt. Daar wil de Vlaamse overheid iets aan doen met het actieplan Vijf voor Taal ((opent in nieuw venster)).

VDAB maakt eerst een goede inschatting van de kennis van het Nederlands van de kandidaat en stippelt dan een gepast traject uit.

Ook taalcoaching op de werkvloer wordt gestimuleerd: werkgevers helpen hun medewerkers om Nederlands leren terwijl ze aan het werk zijn.

Meer informatie over anderstalig talent ondersteunen op de werkvloer ((opent in nieuw venster))

Gepersonaliseerd loopbaanplatform

Het online opleidingsaanbod van VDAB kent succes: in 2021 telde VDAB 264.492 inschrijvingen voor online opleidingen. In de eerste 3 maanden van 2022 waren dat er 59.075.

VDAB gaat een stap verder met haar online aanbod en bouwde een gepersonaliseerd loopbaanplatform uit. Wie inlogt op vdab.be en relevante informatie over zichzelf invoert, krijgt slimme tips en jobsuggesties op maat. Sinds 17 december 2021 is er een eerste versie. De site wordt stap voor stap uitgebreid en interactiever gemaakt, bijvoorbeeld met een digitale competentiecheck.

Naar het loopbaanplatform op vdab.be ((opent in nieuw venster))

We hopen om meer digitale talenten te laten openbloeien en hen via gevorderde workshops te doen kiezen voor een job met toekomst in de IT.

Karen Boers

Digibasics

Digibanken

Overzicht implementatietrajecten en voortrajecten digibanken(Klik op de afbeelding voor een vergrote weergave)
Digibanken: aantal implementatietrajecten en voortrajecten in mei 2022 © Departement Werk en Sociale Economie

Met lokale digibanken wil de Vlaamse overheid ook kwetsbare groepen meekrijgen in de digitaliseringsgolf. Digibanken lenen materiaal uit, geven cursussen, zorgen voor goedkope internetabonnementen… De eerste 6 digibanken gingen van start op 1 februari 2022. Nog eens 38 projecten volgen een voortraject.

Karen Boers van Digibasics: “We combineren een uitleendienst van tweedehandstablets met hulp aan huis door IT-studenten en heel praktische crash courses om ons doelpubliek te leren omgaan met de digitale uitdagingen waar ze elke dag mee te maken krijgen. Ook mensen die een eigen toestel hebben, zijn welkom. We hopen om zo meer digitale talenten te laten openbloeien en hen via gevorderde workshops en opleidingen te doen kiezen voor een job met toekomst in de IT.”

Meer informatie over digibanken oprichten ((opent in nieuw venster))

Bekijk de kernindicator Digitale vaardigheden bij burgers in het dashboard waarmee de Vlaamse overheid het herstel monitort.