Vlaanderen in Actie

Vlaanderen in Actie was het toekomstproject van de Vlaamse regeringen Leterme I en Peeters I en II. Vlaanderen in Actie wilde Vlaanderen tegen 2020 laten uitmunten als een economisch innovatieve, duurzame en sociaal warme samenleving.

Vlaanderen in Actie werd opgevolgd door Visie 2050, dat verder bouwt op de resultaten van Vlaanderen in Actie.

Doelstellingen

Als Vlaanderen in 2020 een innovatieve, duurzame en warme samenleving wil zijn, moest het op heel wat vlakken betere resultaten bereiken. Die doelstellingen hebben de Vlaamse Regering en alle belangrijke maatschappelijke partners vastgelegd in het Pact 2020.

Jaarlijks meet de Vlaamse Regering of we op schema zitten om de doelstellingen van het Pact 2020 te bereiken.

Transitiemethode

Om die uitdagingen aan te pakken, zijn kleine verbeteringen niet genoeg. Het hele systeem moet veranderen. Daarom gebruikte ViA de methode van transitie en focuste op de volgende 13 transities:

 • nieuw industrieel beleid
 • Gazellesprong
 • stroomlijning gericht innovatiebeleid
 • iedereen mee, iedereen actief
 • kinderarmoedebestrijding
 • Flanders‘ Care
 • hernieuwbare energie en smart grid
 • duurzaam wonen en bouwen
 • duurzaam materialenbeheer
 • Ruimte voor morgen
 • slimme mobiliteit
 • versnellen investeringsprojecten
 • naar een duurzame en creatieve stad

Transitie houdt in dat alle maatschappelijke partners samen nadenken over de acties die nodig zijn op lange termijn (2050). De bedoeling is om nieuwe systemen te bedenken die de huidige systemen kunnen vervangen. Dat gebeurt met vele kleine verbeteringen, die samen een grote stap vooruit betekenen. Er moet ook ruimte zijn voor experimenten, waarna de partners hun visie bijstellen en nieuwe oplossingen voorstellen.

Ook Visie 2050 maakt gebruik van de transitiemethode en bouwt verder op de resultaten van de 13 ViA-transities.

Vlaams Regeerakkoord 2009-2014

Het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2009-2014 was volledig opgebouwd rond ViA. In het regeerakkoord stonden 337 projecten die de Vlaamse Regering wilde uitvoeren tegen 2014, om de doelstellingen van het Pact 2020 mee te helpen verwezenlijken.

Twee keer per jaar controleerde de Vlaamse Regering hoe ver ze stond met de 337 projecten.

EU2020-strategie

De EU2020-strategie is de langetermijnstrategie van de Europese Unie. Het is de opvolger van de Lissabonstrategie, die afliep in 2010.

Elk land moet een Nationaal Hervormingsprogramma opstellen met acties om de EU2020-doelstellingen te behalen. Vlaanderen stelt ook jaarlijks een eigen Vlaams Hervormingsprogramma (VHP) op. Aangezien Vlaanderen al een langetermijnstrategie had met Vlaanderen in Actie, werd het Vlaams Hervormingsprogramma gebaseerd op Vlaanderen in Actie en het Pact 2020.

Raad van Wijzen

De Raad van Wijzen volgde de uitvoering van Vlaanderen in Actie en het Pact 2020 op. De Raad fungeerde als klankbord en alarmbel om de afgesproken strategie te bewaken. Zij deden in 2014 een voorstel om de werking van Vlaanderen in Actie te verbeteren. De werking van Visie 2050 is mee geïnspireerd door dat voorstel.

Voorstel van strategie voor de versterking van de ViA-transities. De Raad van Wijzen