Per categorie moest u voor minimum 2.500 euro (excl. btw) aan facturen kunnen voorleggen.

Voor de eerste 3 categorieën is er geen maximum factuurbedrag bepaald.

Voor categorie 4, technische installaties, zijn wel maxima bepaald. Dat betekent dat men bij hogere facturen enkel rekening houdt met het maximumbedrag (excl. btw) voor de berekening van de premie:

 • elektrische installatie: maximaal 3.750 euro
 • sanitaire installatie: maximaal 3.750 euro
 • centrale verwarming: maximaal 7.500 euro.

Categorie 1: Structurele elementen van de woning

 • funderen van de muren
 • afbreken van bestaande en de bouw van nieuwe binnen- en buitenmuren
 • aanbrengen van gevelsteen, bepleistering of een gevelbekleding
 • behandeling van muren tegen optrekkend vocht
 • behandeling van ondergrondse muren tegen insijpelend vocht
 • voegwerk van de gevel, al dan niet gecombineerd met gevelreiniging
 • behandeling van de muren tegen huiszwam.
 • afbreken van bestaande draagvloeren
 • opbouw van draagkrachtige vloerelementen en funderingsplaten
 • behandeling van houten draagvloeren tegen zwammen en insecten
 • natte of droge kalkbepleistering van muren en plafonds
 • aanbrengen of vervangen van een of meer vaste trappen in de woning

Komen niet in aanmerking: plafonds, wandtegels aan de binnenmuren, dekvloeren, vloerbekleding, isolatie.

Categorie 2: Dakwerken

Volledige of gedeeltelijke vernieuwing van het dak van de woning:

 • afbreken en vervangen van bestaande dakstructuren en de opbouw van draagkrachtige elementen
 • behandeling van de dakstructuren tegen huiszwam en insecten
 • vernieuwing van de waterdichte bedekking (dakpannen, leien, roofing, onderdak, ...)
 • aanbrengen of vervangen van dakgoten en regenafvoer
 • aanbrengen of vernieuwen van dakopeningen als dak(vlak)ramen, koepels en schouwen
 • natte of droge kalkbepleistering op de onderkant van het dak.

Komen niet in aanmerking: verandadaken, afdaken, isolatie.

Categorie 3: Buitenschrijnwerk

De volledige of gedeeltelijke vernieuwing van het buitenschrijnwerk: vervanging en/of plaatsing van ramen en buitendeuren. De beglazing van ramen (en eventueel deuren) moet worden vervangen door isolerende hoogrendementsbeglazing met een Ug-waarde van maximaal 1,1 W/m²K. Samen met deze werken komt ook de plaatsing van rolluiken en de afwerking langs binnen- en buitenkant in aanmerking.

Opgelet:

 • Niet enkel de vervanging van de beglazing.
 • De beglazing van ramen (en eventueel deuren) moet worden vervangen door isolerende hoogrendementsbeglazing met een warmtegeleidingscoëfficiënt (Ug-waarde) van:
  • maximaal 1,0 W/m²K voor buitenschrijnwerk geplaatst vanaf 1 september 2019
  • maximaal 1,1 W/m²K voor buitenschrijnwerk geplaatst tot en met 31 augustus 2019.
 • Ventilatievoorwaarden:

Komen niet in aanmerking:

 • werken aan garagepoorten
 • werken aan veranda's
 • schilderen van buitenschrijnwerk
 • enkel de beglazing vernieuwen.

Categorie 4: Technische installaties

A. Centrale verwarming

 • Plaatsing van een verwarmingsketel met hoog rendement of van een houtpelletketel om de hele woning te verwarmen of centrale verwarming met warmwaterdistributie voor vloerverwarming.
  Opgelet: Voor ketels geproduceerd vanaf 26 september 2015 is het Europees label B of A vereist. De Europese labels vervangen de Belgische labels HR+, HR Top (aardgas), Optimaz en Optimaz-elite (stookolie).
 • Samen met de plaatsing of de vervanging van de centraleverwarmingsketel komen ook in aanmerking:
  • alle installatieonderdelen om de hele woning te voorzien van centrale verwarming
  • alle werkzaamheden die bijdragen tot de sanering van de oorspronkelijke toestand. Bijvoorbeeld: werken voor het uitbreken, weghalen en neutraliseren van een mazouttank als ze door een aannemer gebeuren, en als ze samengaan met andere werken aan de centrale verwarming.
 • Plaatsing van CO- of rookmelders.

Komen niet in aanmerking:

 • autonome en individueel werkende verwarmingstoestellen of kachels
 • hoogperformante installaties en systemen om de woning te verwarmen, te verluchten, te koelen of te voorzien van elektriciteit en sanitair warm water, zoals warmtepompen, warmte-krachtkoppelingsinstallaties, fotovoltaïsche zonnepanelen, thermische zonnepanelen, windturbines, mechanische verluchtingen
 • elektrische verwarming (accumulatoren).

B. Elektrische installatie

De gehele of gedeeltelijke vernieuwing van de elektrische huisinstallatie. Dit omvat alle elementen om stroom en telecommunicatie te verdelen in de woning, inclusief de kosten van de aansluiting op het openbare net en de plaatsing van de meetinstallatie voor elektriciteit. De conformiteit van de installatie met het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties moet blijken uit een attest van een erkend keuringsorgaan.

Komen niet in aanmerking:

 • installaties voor de productie van elektriciteit (b.v. fotovoltaïsche cellen), verlichtingsarmaturen, elektrische verbruikstoestellen, domotica en automatisaties tenzij ze bedoeld zijn voor de sturing van de centrale verwarming.

C. Sanitair

De hele of gedeeltelijke vernieuwing van de sanitaire installaties:

 • de vernieuwing van de bestaande sanitaire toestellen of de plaatsing van maximaal één douche, één ligbad, twee wastafels en één wc als die nog niet aanwezig zijn in de woning
 • samen met de vervanging of plaatsing van de toestellen komen ook volgende werken in aanmerking:
  • alle kraanwerk, leidingen en toebehoren voor (regen)watertoevoer
  • alle leidingen en toebehoren voor de afvoer van het gebruikte water in het openbare rioleringsnet;
  • de leidingen en toestellen voor de productie van sanitair warm water;
  • de natte of droge kalkbepleistering van de muren en het plafond in de sanitaire ruimten.

Komen niet in aanmerking:

 • bubbelbaden, stoomdouches, badkameraccessoires en de badkamermeubels
 • een tweede badkamer of toilet
 • betegeling en decoratie van badkamer of toilet
 • hoogperformante installaties en systemen om de woning te verwarmen, te verluchten, te koelen of te voorzien van elektriciteit en sanitair warm water, zoals warmtepompen, warmte-krachtkoppelingsinstallaties, fotovoltaïsche zonnepanelen, thermische zonnepanelen, windturbines, mechanische verluchtingen.

Werken die NIET in aanmerking komen voor de Renovatiepremie

 • vervangingsbouw (= een oude woning volledig afbreken en op dezelfde plaats een nieuwe woning bouwen)
 • werken voor afwerking (dekvloeren, wandtegels, binnendeuren, tweede badkamer of toilet)
 • isolatie (plaatsen van nieuwe isolatie, vervanging van oude isolatie)

Voor isolatiewerken zijn er andere premies voorzien, zoals:

Uitbreiding van de woning?

Een uitbouw (bijkomend volume) kan in aanmerking komen voor een renovatiepremie. Dat geldt niet voor de realisatie van een nieuwe woning in een bestaand gebouw. Als u een nieuwe woning wilt maken in een bestaand gebouw of in een afgesplitst deel van een bestaande woning, dan komt u enkel in aanmerking voor een renovatiepremie wanneer het oorspronkelijke volume van het gebouw NIET wordt uitgebreid.

Vergunning

Bij vergunningsplichtige werken, zoals het ombouwen van een bestaand gebouw of de realisatie van een nieuwe woning in een bestaand gebouw, moet u een stedenbouwkundige vergunning hebben. De werken moeten altijd voldoen aan de voorwaarden van het Energiedecreet.