Taskforce Vlaanderen Helemaal Digitaal

Door de COVID-19 uitbraak nam de overheid heel ingrijpende maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, zo ingrijpend dat we zoveel mogelijk naar digitale oplossingen overschakelden om de wereld verder te laten draaien. Denk aan bedrijven die versneld en uitgebreider gingen telewerken, de zorgsector die via online gesprekken de groeiende eenzaamheid wou aanpakken, of een platform dat hotels de mogelijkheid bood om vrije bedden uit te lenen aan ziekenhuizen die er nood aan hadden. In alle sectoren zijn/waren de uitdagingen groot en bood digitaal heel wat opportuniteiten. Daarom richtte de Vlaamse overheid met ondersteuning van imec en het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-Beleid de taskforce Vlaanderen Helemaal Digitaal op.

Deze taskforce bracht alle digitale initiatieven die bedrijven, maatschappij en overheden beter konden doen werken in kaart, stemde die onderling af en zorgde voor de nodige promotie.

We werkten hierbij samen met representatieve organisaties van ondernemers, wetenschappers en technologen, … om mee te denken en mee te werken aan deze taskforce. Samen werkten we zo aan een Vlaanderen dat zelfs in crisissituaties zo veerkrachtig mogelijk verder bleef werken, zij het dan helemaal digitaal.

Nu de grootste en meest acute nood gelenigd lijkt, houdt de taskforce Vlaanderen Helemaal Digitaal in de huidige vorm op te bestaan. De werking wordt mee opgenomen in andere initiatieven binnen de structurele werking van de Vlaamse overheid. De tasforce kan terugkijken op mooie resultaten. Een overzicht van de resultaten ((opent in nieuw venster)).

Het campagnemateriaal van #helemaaldigitaal

Tijdens de campagne werden bedrijven en organisaties opgeroepen om mee te werken. Samen brachten we digitale oplossingen dichterbij de noden in Vlaanderen. Via de link hieronder vindt u het toenmalige campagnemateriaal, beelden en teksten om de taskforce te promoten op sociale media, in nieuwsbrieven en op uw website.

#HelemaalDigitaal ((opent in nieuw venster)) #DoeMee ((opent in nieuw venster)) #SamenSterk ((opent in nieuw venster)) #COVID-19 ((opent in nieuw venster))

Daarnaast lanceerde de Vlaamse overheid ook de Doe de CHECK, CHECK, CHECK campagne. De link naar die campagnesite vindt u hieronder.

De taskforce Vlaanderen Helemaal Digitaal was een initiatief van het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, samen met imec. Doel was in eerste instantie aanbod en vraag in kaart te brengen en in tweede instantie beide op elkaar af te stemmen.