Aanbod

POM maakt het buitengewoon eenvoudig voor ouders om schoolfacturen te betalen. Op papieren rekeningen wordt een unieke QR-betaalcode geprint, facturen die via e-mail verstuurd worden, worden voorzien van een handige POM-betaalknop.

Na het scannen van de QR code of het klikken op de betaalknop kom je terecht op een beveiligde webpagina waar de betaling zeer eenvoudig uitgevoerd kan worden.

Aangezien alle betaalgegevens (bedrag, mededeling, rekeningnummer) vooraf ingevuld zijn, gaat geen tijd verloren aan overtypen en kunnen er geen fouten gebeuren.

Een positief gevolg hiervan is dat er minder tijd voorzien moet worden voor de opvolging van foutieve betalingen (reconciliatie). De betaalgegevens van transacties via de POM-betaalknop zijn immers steeds 100% correct.

Deze dienst is gratis.

Welke nood of probleem wordt hiermee opgelost?

Heeft je school veel werk met de administratie rond de facturen voor ouders?

Voorwaarden

Onbeperkt gratis voor scholen die gebruikmaken van de administratiesoftware van Count-e of Broekx.

Meer info